Do góry

Szkoła Astrologii Solarius

Szkoła Astrologii Solarius

szkola-astrologii
szkola-astrologii

Rekrutacja zakończona

Program szkoły składa się z 15 weekendowych modułów tematycznych online na żywo, w tym dwóch stacjonarnych. Nie ma możliwości wzięcia udziału w pojedynczych modułach ani dołączenia do grupy po zamknięciu rekrutacji na daną edycję szkolenia.

Zajęcia poprowadzi: Piotr Gibaszewski

Rekrutacja na III edycję Szkoły planowana w II kw 2025 r.

W ramach Szkoły otrzymujesz:

 • kompleksową wiedzę umożliwiającą uzyskanie umiejętności i kompetencji do rozpoczęcia samodzielnej praktyki w zawodzie Astrologa;
 • materiały szkoleniowe – kursy astrologii w formie nagrań, o łącznej wartości 7000 zł;
 • 1 x indywidualną konsultację z Piotrem Gibaszewskim (60 min);
 • Kupon uprawniający do 20% zniżki na określone produkty w sklepie internetowym Solarius do wielokrotnego wykorzystania w trakcie trwania szkoły.

O Szkole

Pierwsza w Polsce Szkoła Astrologii „Solarius” z elementami astrocoachingu to projekt przeznaczony dla każdego, kto chce żyć w bardziej świadomy sposób, dla wszystkich, którzy chcą pracować profesjonalnie na polu astrologii oraz tych, którzy chcą wzmacniać swój potencjał wiedzy, umiejętności trenerskie i doradcze lub czynić to jedynie dla potrzeb własnych.

Większość uczestników moich autorskich kursów astrologii to osoby, które chcą zadbać o swój własny rozwój. Szybko jednak okazuje się, że wiedza to jedno, a praca z horoskopem to coś więcej, to zetknięcie się ze swoimi osobistymi problemami, wpuszczenie światła w obszary życia, w których nie wszystko działa najlepiej. Nie da się zatem solidnie pracować z horoskopem bez przejścia przez osobisty proces. Niezbędny jest zatem wgląd w siebie, w swoje problemy i deficyty, ale również w obszar potencjałów, zasobów i możliwości, które opisuje horoskop.

Idea dzielenia się wiedzą została wpisana w moje życie już dawno. Przez pięć lat prowadziłem w Krakowie szkołę szybkiego czytania i technik pamięciowych, realizując projekt unijny związany z podnoszeniem efektywności uczenia się i skuteczną stymulacją umysłu. Fascynuję się rozwojem osobistym, tematem wolności finansowej, pracą nad poprawą jakości życia.

Uczestniczyłem w kilku znakomitych szkoleniach motywacyjnych i rozwojowych. Cała zdobyta wiedza, doświadczenie, a zwłaszcza osobisty rozwój tworzą moją autorską metodę i techniki nauczania, dzięki której to co wydaje się trudne okazuje się proste do zrozumienia.

Projekt Szkoła Astrologii „Solarius” pojawił się jako naturalna konsekwencja mojego wieloletniego doświadczenia w pracy z klientem, rezultat tysięcy sesji i sporządzonych analiz astrologicznych oraz licznych kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów i treningów, które przygotowałem i przeprowadziłem. Jego zamysłem jest mój autorski sposób pracy, stosowane techniki i metody.

Program Szkoły został tak skonstruowany, aby przedstawić zagadnienia dotyczące astrologii w jej praktycznym wymiarze, aby kierować uwagę przede wszystkim na praktyczny warsztat pracy z konkretnym człowiekiem, jego problemami, wyzwaniami, oczekiwaniami i potrzebami. Program zawiera również wiedzę z przepastnych zasobów, bogatych treści i ogromu historycznych technik astrologicznych przyjmując to, co współcześnie jest przydatne, odrzucając zaś to, co już się zdezaktualizowało i zestarzało.

W trakcie piętnastu spotkań, obejmujących półtora roku zajęć, poznasz zatem podstawy pracy współczesnego astrologa, najważniejsze działy astrologii, najbardziej przydatne techniki i metody. Harmonogram Szkoły ułożony został w formie weekendowych (sobota-niedziela) spotkań online na żywo (moduł 1-7 i 9-14) oraz trzydniowych (piątek-niedziela) spotkań stacjonarnych (moduł 8 i moduł 15). Ta forma organizacji wszystkich zaplanowanych modułów, daje możliwość pracy nad swoim osobistym horoskopem, pracy w grupie, dzielenia się doświadczeniami, uzyskiwania informacji zwrotnych, trenowania swoich umiejętności komunikacyjnych, relacyjnych i doradczych.

Dodatkowo w ramach programu Szkoły otrzymasz materiały szkoleniowe m.in. kursy astrologii w formie nagrań; jedną (60 min) konsultację astrologiczną ze mną oraz możliwość zakupienia książek z 20% zniżką w sklepie internetowym Solarius.

Aby zostać uczestnikiem Szkoły nie musisz posiadać certyfikatów, dyplomów, specjalistycznego wykształcenia, zawodowego doświadczenia, możesz dopiero rozpoczynać swoją przygodę z astrologią, bez względu na wiek.

Zapraszam, Piotr Gibaszewski

Tematyka Modułów

1. Moduł online: Wprowadzenie do astrologii

Las to coś więcej niż tylko grupa drzew…

Pierwszym ważnym progiem dla każdego początkującego miłośnika astrologii jest to, w jaki sposób zacząć łączyć elementy horoskopu w całość, jak zacząć opowiadać, tłumaczyć, interpretować astrologiczną mandalę. To najważniejszy i dla początkujących adeptów astrologii często trudny etap – syntezy informacji, płynnego komunikowania, docierania do kluczowych faktów, prawd, problemów i tajemnic zawartych w horoskopie.

Podczas tego modułu poznasz m.in.:

 • Przegląd podstawowych zasad astrologii, głównych pojęć i kategorii. Działy astrologii
 • Astrologia tradycyjna i astrologia humanistyczna. Astrologia pozytywna
 • Duchowość astrologii – synchroniczność, karma, przeznaczenie
 • Zarys historii astrologii. Problemy związane z kalendarzem
 • Źródła danych astrologicznych
 • Horoskop – konstrukcja, budowa
 • Zodiak – znaki, żywioły, jakości, polaryzacje
 • Planety – znaczenie, symbolika
 • Współrzędne astronomiczne w horoskopie
 • Osie (kąty horoskopu) – wstęp
 • Domy astrologiczne (wstęp) – podział, znaczenie, symbolika, systemy domów,
 • Aspekty planetarne
 • Ćwiczenia z interpretacji horoskopu – podstawy

Przed przystąpieniem do modułu 1 zapoznaj się z przesłanym materiałem (materiał wysłany zostanie 21 dni przed terminem zajęć).

2. Moduł online: Elementy Horoskopu – zajęcia praktyczne

„Astrologia to nie nauka, astrologia to sztuka…” – Olga Tokarczuk

W tym module robimy kolejny krok w astrologicznej interpretacji wkraczając na nowe pola i obszary pracy z horoskopem. By móc biegle żeglować i nawigować po astrologicznym oceanie, poznawać tajniki ludzkiego losu, jego wnętrza i zachowań, musimy podążyć dwiema równoległymi drogami.

Pierwszą ścieżką jest astrologiczny warsztat, rozbudowane metody analizy horoskopu, uzupełnianie horoskopu o dodatkowe elementy. Przydatne będą tu techniki wywodzące się z astrologii tradycyjnej (klasycznej) wzmocnione nowoczesnymi metodami bliskimi nurtom astrologii humanistycznej i kognitywnej.

Drugą ścieżką jest praca z horoskopem jako narzędziem treningu, doradztwa i wsparcia, co wkracza w obszar warsztatu pracy psychologów, coachów i mentorów.

W trakcie tego modułu poznasz m.in.:

 • Algorytm interpretacji horoskopu
 • Orbę planetarną, aspekty aplikacyjne i separacyjne
 • Dominantę horoskopu
 • Dekanat i dwadasamsa
 • Godności planetarne
 • Węzły księżycowe
 • Retrogradacja planet
 • Pusty (próżny) bieg Księżyca
 • Cazimi i spalenie planety
 • Wzajemna recepcja
 • Ćwiczenia z interpretacji horoskopu

3. Moduł online: Interpretacja Horoskopu – zajęcia praktyczne

„Widzieć to wiedzieć” – Olga Tokarczuk, „Bieguni”

W trzecim module, a zarazem w trzeciej części zajęć poświęconych interpretacji horoskopu, poznamy kilkanaście interesujących i przydatnych technik pracy z horoskopem, spośród przepastnego, gromadzonego przez wieki zasobu astrologicznego instrumentarium. Będziemy również pracować nad obsługą programów astrologicznych offline i online.

W trakcie tego modułu poznasz m.in.:

 • Zaćmienia świateł
 • Via combusta
 • Dyspozytor końcowy
 • Energetyka horoskopu
 • Figury planetarne (wstęp)
 • Systemy domów
 • Gwiazdy stałe (wstęp)
 • Małe aspekty
 • Punkty arabskie
 • Werteks i antywerteks
 • Konfiguracja i obsługa programów astrologicznych (np. Urania, Astro Gold), astro.com
 • Ćwiczenia z interpretacji horoskopu – stopień zaawansowany

4. Moduł online: Horoskop jako narzędzie poznawcze – zajęcia praktyczne

„Poznaj samego siebie” – napis na frontonie świątyni Apollina w Delfach

W tym module zmierzamy dalej w interpretacji horoskopu rozszerzając analizę astrologiczną o kolejne ciekawe techniki, elementy i systemy.

Będziemy również intensywnie trenować interpretację horoskopu, nie tylko uczestników zajęć, ale również ich bliskich, osób historycznych, znanych postaci oraz postaci symbolicznych, bohaterów kultury masowej.

W trakcie tego weekendu poznasz m.in.:

 • Planetariusze
 • Małe planety (Chiron, Eris, Ceres, Lilith)
 • Metoda szybkiej interpretacji horoskopu – praktyka
 • Ćwiczenia z interpretacji horoskopu – horoskopy osób publicznych
 • Ćwiczenia z interpretacji horoskopu – postaci anonimowe i wirtualne
 • Ćwiczenia z interpretacji horoskopu – tworzenie horoskopów osób nieistniejących

5. Moduł online: Prognozowanie w oparciu o horoskop - podstawy

„Prognozowanie jest trudne, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy przyszłości” – Niels Bohr, duński fizyk i laureat Nagrody Nobla

W tym module poznamy podstawy technik prognostycznych. Jednym z odwiecznych pragnień i dążeń człowieka jest zapanowanie nad potężnym źródłem lęku – niewiadomą związaną z przyszłością, prognozowanie tego, co się może zdarzyć, przygotowanie się na różne trudne, ale też szczęśliwe, procesy, zmiany, przeobrażenia, wstrząsy, kryzysy, jak też przypływy, szanse, możliwości i okazje.

Czym jest prognozowanie w astrologii (łac. prognosis – „dowiedzieć się wcześniej”). Tak naprawdę astrologia zaczęła się w starożytności od predykcji, od prognozowania, przewidywania i przez wieki obrosła licznymi technikami służącymi w prognozowaniu. Już w neolicie szamani i kapłani starali się przewidzieć momenty czterech przesileń oraz to, jak to wpłynie na losy grupy, plemienia, królestwa, wodza i lidera.

W tym module poznasz podstawy astrologicznych technik prognostycznych, główne metody, zasady, systemy. Dowiesz się, czym są astrologiczni aktorzy na scenie, czym zaś jest zaś astrologiczna scenografia teatralna. Zaczynamy od najważniejszej techniki astrologicznej, jaką są tzw. tranzyty planetarne – realna wędrówka planet po ekliptyce w oparciu o ich cykle. W tranzytach zajmujemy się głównie planetami społecznymi (Jowisz i Saturn) oraz pokoleniowymi (Uran, Neptun i Pluton).

W tym module poznasz m.in.:

 • Prognozowanie jest funkcją horoskopu urodzeniowego
 • Cykle planetarne i czas trwania tranzytu
 • Orby tranzytowe
 • Retrogradacje planet
 • Podział technik prognostycznych – tranzyty, progresje, dyrekcje
 • Tranzyty planetarne planet społecznych – zasady ogólne
 • Tranzyty Jowisza – szanse, możliwości, okazje, hossa
 • Tranzyty Saturna – ograniczenia, kryzysy, bessa
 • Tranzyty Jowisza i Saturna – ćwiczenia
 • Badanie cyklu Jowisza i Saturna w Twoim życiu

Przed przystąpieniem do modułu 5 zapoznaj się z przesłanym materiałem (materiał wysłany zostanie najpóźniej 7 dni przed terminem zajęć, pod warunkiem spełnienia warunków finansowych).

6. Moduł online: Techniki Prognostyczne – Tranzyty Planet Pokoleniowych

„Kiedy spoglądam wstecz na te wszystkie zmartwienia, przypominam sobie historię starca, który na łożu śmierci powiedział, że miał w życiu wiele kłopotów, z których większość nigdy się nie wydarzyła”. – Winston Churchill

W tym module poznamy działanie tranzytów planet pokoleniowych. Odkrycie tych właśnie planet – Urana, Neptuna i Plutona – wywróciło astrologię do góry nogami i wypuściło ją na nowe, nieznane wody nowych pól badań, analiz, możliwości, źródeł poznania i wiedzy. Podobnie kolosalny wpływ miało zastosowanie planet pokoleniowych do prognozowania – zwłaszcza w zakresach długoterminowych, całych dekadach życia.

W tym module poznasz m.in.:

 • Tranzyty Urana – wywracanie starego porządku, wstrząsy, zmiany, odkrycia, postęp
 • Tranzyty Neptuna – przekraczanie granic umysłu, rozumu i wiedzy, transcendencja
 • Tranzyty Plutona – głębokie zmiany, śmierć i odrodzenie, regeneracja, moc i przebudowa
 • Tranzyty planet pokoleniowych – ćwiczenia
 • Fragmenty cykli planet pokoleniowych w Twoim życiu (partnera, członka rodziny) – ćwiczenia

7. Moduł online: Techniki Prognostyczne – Progresje i Dyrekcje

„Jak na górze, tak i na dole” Kybalion Hermesa Trismegistosa

W tym module poznasz kolejny istotny dział technik prognostycznych. Drugim wielkim działem astrologii prognostycznej są techniki symboliczne bazujące na fundamentach wywodzonych z hermetyzmu, gnostycyzmu i neoplatonizmu zwanych ogólnie dyrekcjami. Wywodzą się one z idei, że pewne małe zdarzenia i krótkie etapy mają swoje odpowiedniki w znacznie dłuższych cyklach i etapach, znanych np. z ludowej meteorologii. „Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy”. „W marcu – gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada”. „Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie”.

W tym module poznasz m.in.:

 • Progresje sekundarne (większe, arabskie) – zasady ogólne
 • Progresja Słońca
 • Progresja Księżyca – podobieństwo z Saturnem
 • Progresja pozostałych planet indywidualnych (Merkurego, Wenus i Marsa) – ćwiczenia
 • Progresje tercjarne (lunarne)
 • Progresja Słońca i Księżyca – ćwiczenia
 • Horoskop progresywny
 • Progresje prymarne
 • Dyrekcje – zasady ogólne, rodzaje dyrekcji – ćwiczenia
 • Ćwiczenia z dyrekcji
 • Badanie fragmentów cyklów dyrekcji planetarnych w twoim życiu
 • Horoskop dyrekcyjny
 • Solariusz i lunariusz
 • Tattwy i godziny planetarne

8. Moduł stacjonarny: Cel i sens życia

W tym module spotykamy się „na żywo”. Pracować będziemy nad dynamiką horoskopu, relacją „Ty-Świat”. Dowiesz się, czy jesteś bardziej typem „horyzontalnym” czy „wertykalnym”, może zaś typem multiinstrumentalisty, który łączy w sobie syntezę różnych zasobów, potencjałów i trendów?

W tym module pracować będziemy nad zasadniczymi dla osobowości, konstrukcji psychofizycznej, społecznej i życiowego celu rozkładem osi (biegunów) w horoskopie. Badać będziemy osobistą energetykę, potencjały, możliwości i zasoby wyszukując figury planetarne, ważne elementy, układy i konstrukcje w horoskopie urodzeniowym.

Podział czwórkowy jest kamieniem węgielnym dla astrologii i horoskopu. Niemal na każdym kroku spotykamy się z czwórkowym podziałem: cztery pory roku, cztery strony świata, czterech ewangelistów, cztery żywioły, czterech jeźdźców apokalipsy, cztery litery tetragrammatonu – tajemnego, mistycznego imienia Boga – JHWH. Dwie figury szczególnie kojarzą się z ideą czwórki – kwadrat i krzyż, i obie mają fundamentalne znaczenie dla konstrukcji horoskopu, a zarazem dla ludzkiego losu.

Osie horoskopu tworzą krzyż czterech tzw. kątów horoskopu wyznaczających kluczowe, podstawowe idee ludzkiego życia. Znaki zodiaku na osiach horoskopu, obecność planet, innych obiektów i punktów, planetarni władcy osi horoskopu, ich pozycja w radixie, aspekty, domifikacja – to wszystko mocno wpływa na to, kim jesteś i jakie jest twoje życie. Na zajęciach będziemy wnikliwie analizować osie horoskopu urodzeniowego, jak i w aspekcie dynamicznym, na osi czasu.

W tym module poznasz m.in.:

 • Ascendent – kim jesteś, twój image, wizerunek, osobowość, obraz zewnętrzny, persona, jungowska maska, kreacja siebie w świecie zewnętrznym, poczucie własnej wartości, mocy, sprawczości
 • Tranzyty, progresje, dyrekcje, zaćmienia w obszarze ascendentu i na ascendencie
 • Medium Coeli (MC)– twoje cele, wyzwania, ambicje, dążenia, aspiracje, powołanie, misja, dharma, zawodowe ukierunkowanie, kariera
 • Tranzyty, progresje, dyrekcje, zaćmienia w obszarze MC i na MC
 • Descendent – twoje związki, relacje, partnerstwo, układy z ludźmi, więzi
 • Tranzyty, progresje, dyrekcje, zaćmienia w obszarze descendentu i na descendencie
 • Imum Coeli (IC) – przeszłość, rodzina, dom, pochodzenie, korzenie, poczucie bezpieczeństwa
 • Tranzyty, progresje, dyrekcje, zaćmienia w obszarze IC i na IC
 • Figury planetarne
 • Energetyka horoskopu

9. Moduł online: Astrologiczne Domy – zajęcia praktyczne

„Nie lubię czuć się jak u siebie w domu, gdy jestem za granicą” – George Bernard Shaw

W tym module pracować będziemy nad fundamentalnym dla zrozumienia idei horoskopu pojęciem domów astrologicznych. Profesjonalna astrologia i profesjonalny horoskop zaczynają się w momencie analizy pozycji planet w domach. Rozwijamy podstawowe pojęcia znane z poprzednich etapów zajęć z astrologii.

W tym module poznasz m.in.:

 • Czym są domy astrologiczne? Analogia znak-dom
 • Systemy domów – związane z nimi kontrowersje
 • Podział domów: kątowe, następujące, upadające.
 • Żywioły w domach
 • Władcy domów: naturalny i rzeczywisty
 • Godności planetarne w domach
 • Domy kątowe: I, IV, VII, X
 • Domy następujące: II, V, VIII, XI
 • Domy upadające: III, VI, IX, XII
 • Tranzyty, progresje i dyrekcje w domach horoskopu
 • Ćwiczenia w pracy z domami horoskopu

10. Moduł online: Astrologia Partnerska – zajęcia praktyczne

„Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata” – John Ronald Reuel Tolkien „Władca Pierścieni”

W tym module poznamy podstawy kolejnego, bardzo ważnego, działu astrologii – tzw. synastrii (astrologii partnerskiej). Synastria (z gr. „połączenie gwiazd”) to zespół technik opisujących zasady oceny związków partnerskich w świetle astrologii. Poznamy zasady oceny relacji horoskopów partnerskich.

Czy astrolog może wyręczyć agencję matrymonialną lub swatkę oceniając rokowania związku na przyszłość? Na czym opiera się idea udanego, szczęśliwego układu, relacji, związku w astrologii i w horoskopie? Co zaś czynić ze związkami już zawartymi, które nie są – z punktu widzenia astrologicznej klasyki – pomyślnie skonstruowane? Co czynić z długoletnimi relacjami, które mimo kryzysu lub wypalenia mają potencjał rozwoju, są związani wspólnymi kredytami, opieką nad dziećmi, starymi i niedołężnymi członkami rodziny?

Dowiemy się również, że horoskop partnerski można tworzyć nie tylko między małżonkami, ale też między rodzicem i dzieckiem, między rodzeństwem, przyjaciółmi, wspólnikami, szefem i podwładnym, człowiekiem biznesu i jego klientem. Horoskopy partnerskie można również tworzyć między horoskopem człowieka i horoskopem zdarzenia (firmy, organizacji, a nawet państwa).

W tym module m.in.:

 • Związek i relacja w świetle astrologii, nie tylko miłość i małżeństwo
 • Psychologia związków partnerskich, zasady łączenia się ludzi w pary
 • Horoskop partnerski
 • Horoskop kontaktowy (wektorowy)
 • Horoskop relacyjny
 • Techniki prognostyczne w astrologii partnerskiej
 • Astrologiczny trening dla par w kryzysie i na życiowych zakrętach

Przed przystąpieniem do modułu 10 zapoznaj się z przesłanym materiałem (materiał wysłany zostanie najpóźniej 7 dni przed terminem zajęć, pod warunkiem spełnienia wymagań finansowych).

11. Moduł online: Astrologia Elekcyjna – zajęcia praktyczne

„Spodziewaj się najlepszego. Przygotuj się na najgorsze” – Zig Ziglar

W tym module poznamy jedne z najstarszych technik królewskiej wiedzy, jaką jest astrologiczna elekcja, czyli konstruowanie horoskopu wyboru przedsięwzięcia i decyzji, takich jak np.: działalność gospodarcza, podróż, transakcja finansowa, zabieg chirurgiczny, ślub itd. Ten dział astrologii pozwala nam aktywnie wpływać na naszą rzeczywistość, działania, sytuację, realizowane cele i przedsięwzięcia. W tym module dowiemy się, jakie warunki powinien spełniać dobry horoskop elekcyjny, czym jest „pierwszy oddech” (horoskop) danego przedsięwzięcia.

W tym module poznasz m.in.:

 • Zasady tworzenia horoskopów elekcyjnych
 • Elekcja w związku (randka, ślub, ważna rodzinna impreza)
 • Elekcja finansowa (transakcje, sprzedaż, kupno, otwarcie przedsięwzięcia, np. sklep, gabinet, początek pracy)
 • Elekcja w biznesie (uruchomienie działalności gospodarczej – indywidualnej CEIDG i spółki KRS)
 • Horoskop podróży (emigracji, przenosin)
 • Horoskop zamieszkania (wprowadzenie, „parapetówka”)
 • Horoskop zabiegu medycznego (kosmetycznego)

Przed przystąpieniem do modułu 11 zapoznaj się z przesłanym materiałem (materiał wysłany zostanie najpóźniej 7 dni przed terminem zajęć, pod warunkiem spełnienia wymagań finansowych).

12. Moduł online: Wędrówka z Horoskopem po Mapie – Astrologiczna Geomancja – zajęcia praktyczne

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” – Lao Tsy (Laozi)

W tym module poznamy jeden z najnowszych działów astrologii, jakim jest zbiór technik związanych z przemieszczaniem się horoskopu, z wyjściem z energią horoskopu w przestrzeń. Techniki te są kojarzone przede wszystkim z geomancją, zwłaszcza w jej chińskim wydaniu, jakim jest feng shui.

Powszechnie znane są historie o tym, gdy ktoś odżył, zdobył pozycję, majątek, osiągnął sukces w biznesie lub związku dopiero po przeprowadzce, emigracji, dłuższym wyjeździe. Zasada ta działa również przeciwnie, gdy wyjazd, emigracja lub przesiedlenie spowodowało szereg rozczarowań, nieszczęść i niepowodzeń.

Czy mit opisywany jako „american dream” ma z punktu widzenia astrologii sens? Osoby, które lubią podróże obserwują pewien zaskakujący fenomen. Pojawiają się w jakimś turystycznym raju, w którym – mimo pięknej pogody, wspaniałej obsługi i pięknych widoków – czują się źle, chorują, zaliczają nieprzyjemne przygody. Bywa jednak również, gdy lądując w ponury, listopadowy dzień gdzieś na zimnej północy, w północnej Skandynawii, w Islandii lub w Szkocji, są zachwycone, mają świetny nastrój, dobra formę i zdrowie. To są właśnie konsekwencje astrologicznej geomancji.

Jak zatem szukać najlepszego dla siebie miejsca, nie tylko w postaci emigracji i dalekich wyjazdów, ale również na skalę lokalną, przez zmianę siedziby firmy, przeprowadzkę, kupno działki rekreacyjnej itd.?

W tym module m.in.:

 • Relokacja horoskopu
 • Astrokartografia
 • Przestrzeń lokalna
 • Wędrówki z horoskopem po mapie – ćwiczenia

Przed przystąpieniem do modułu 12 zapoznaj się z przesłanym materiałem (materiał wysłany zostanie najpóźniej 7 dni przed terminem zajęć, pod warunkiem spełnienia wymagań finansowych).

13. Moduł online: Astrologia Medyczna

„Medice cura te ipsum” (łac. “Lekarzu ulecz się sam”)

W tym module poznamy podstawy astrologii medycznej, której korzenie sięgają czasów Hipokratesa i Galena. Jak wyglądała koncepcja ludzkiego zdrowia i choroby w astrologii tradycyjnej, a jak ma to miejsce współcześnie? Jakie relacje współczesna astrologia ma z szeregiem szkół i technik medycyny naturalnej? W tym module dowiemy się również o tym, że astrologia medyczna zajmuje się nie tylko chorobami, ale też profilaktyką, pomocą i wsparciem.

W tym module m.in.:

 • Model psychosomatyczny we współczesnej astrologii medycznej
 • Energetyka ciała i psychiki według horoskopu (energie horoskopu)
 • Ciało, duch, umysł – integracja osobowości w odzyskiwaniu zdrowia
 • Choroby, dysfunkcje, zaburzenia, urazy, kontuzje, choroby przewlekłe
 • Astrologia medyczna i zdrowie psychiczne

Przed przystąpieniem do modułu 13 zapoznaj się z przesłanym materiałem (materiał wysłany zostanie najpóźniej 7 dni przed terminem zajęć, pod warunkiem spełnienia wymagań finansowych).

14. Moduł online: Astrologia Mundalna – Podstawy

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” René Dubos – francuski mikrobiolog, agronom i ekolog

W tym module poznamy podstawy jednego z najstarszych działów astrologii zwanej mundalną (łac. mundus – świat). To niezwykle obszerny i rozbudowany dział astrologii poświęcony zjawiskom i procesom globalnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym – państwom, sojuszom, organizacjom, instytucjom. Nie muszą to być jednak wielkie instytucje i globalni liderzy, lecz również małe organizacje, przedsięwzięcia i lokalni liderzy. Astrolodzy od wieków doradzali władcom, królom, cesarzom, papieżom. Decydowali o ślubie królewskim, koronacji władcy, wyruszeniu na wojnę, akcie założycielskim miasta, państwa, świątyni.

Celem tego modułu jest próba spojrzenia na horoskop nie tylko człowieka. Jak zatem interpretować horoskop wydarzenia? Jak interpretuje się horoskop kluczowych dla państwa postaci – prezydenta, premiera, lidera partii?

W tym module m.in.:

 • Ery astrologiczne
 • Planety, osie (kąty) i domy astrologiczne horoskopu mundalnego
 • Horoskopy znanych ludzi – historycznych i żyjących
 • Horoskopy państw, konstytucji, koronacji
 • Horoskopy organizacji (partie polityczne, sojusze)
 • Horoskopy ekonomiczne (waluty, instytucje finansowe, giełdy i wskaźniki giełdowe)
 • Horoskop (horoskopy) Polski

15. Moduł stacjonarny: Praca z Klientem – Certyfikacja

„Musisz być dla innych, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie” – Seneka Młodszy

W tym module pracować będziemy nad warsztatem pracy współczesnego astrologa. Najbardziej nawet zaawansowana wiedza astrologiczna, znajomość technik interpretacji horoskopu – zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych – nie sprawi, że adept astrologii będzie potrafił łatwo i efektywnie żeglować po astrologicznym oceanie.

Jakie są najlepsze i najbardziej efektywne techniki pracy z klientem, jak pomagać drugiemu człowiekowi używając astrologicznych narzędzi? Astrolog czasów współczesnych musi być nie tylko biegłym w astrologii analitykiem, ale także po części terapeutą, coachem, empatycznym życiowym doradcą. Jak sprawić, by praca z horoskopem była dla klienta pozytywnym, konstruktywnym doświadczeniem?

Na zakończenie szkoły adeptów czeka egzamin w formie rozmowy certyfikacyjnej, podsumowującej półtoraroczny cykl zajęć, pracy osobistej, własnych doświadczeń i celów związanych z astrologią.

W trakcie tego modułu m.in.:

 • Organizacja pracy z klientem, oferta, profesjonalna obsługa klienta
 • Wsparcie oraz rozpoznanie potrzeb klienta
 • Podstawy astrologicznego coachingu
 • Astrolog jako trener i doradca
 • Astrologia w pracy, biznesie, zarządzaniu, w PR i HR (firma)
 • Długoterminowa praca z klientem
 • Rektyfikacja horoskopu
 • Praca w grupie, praktyczne sytuacje, rozwiązania i problemy
 • Egzamin – certyfikacja

Certyfikat

Każdy, kto ukończy Szkołę Astrologii Solarius (spełni warunki określone w § 3 pkt. 17 Regulaminu Szkoły Astrologii „Solarius”) otrzyma imienny certyfikat ukończenia Szkoły Astrologii Solarius, poświadczony podpisem Piotra Gibaszewskiego.

Certyfikat ukończenia szkolenia w ramach Szkoły Astrologii „Solarius” nie stanowi certyfikatu kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ani też nie stwierdza posiadania wymaganych przez przepisy szczególne uprawnień potrzebnych do prowadzenia działalności regulowanej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221). Certyfikat Szkoły Astrologii „Solarius” ma wyłącznie charakter informacyjny. Z wiedzy z zakresu programu Szkoły Uczestnik może korzystać na własną odpowiedzialność, w tym w ramach działalności, do której, w razie istnienia takich wymogów prawnych, posiadać będzie stosowne uprawnienia.

II edycja Szkoły Astrologii Solarius

Harmonogram zajęć

Moduł weekendowy online – na żywo (15 h):
sobota 10:00 – 18:00
niedziela 09:00 – 16:00

Moduł weekendowy stacjonarny, wyjazdowy (20 h)
piątek 13:00 – niedziela 15:00

Nr modułu Forma Termin Temat
1 online 24-25.02.2024 Wprowadzenie do astrologii
2 online 16-17.03.2024 Elementy Horoskopu
3 online 20-21.04.2024 Interpretacja horoskopu
4 online 11-12.05.2024 Horoskop jako narzędzie poznawcze
5 online 15-16.06.2024 Prognozowanie w oparciu o horoskop
6 online 14-15.09.2024 Techniki Prognostyczne – Tranzyty Planet Pokoleniowych
7 online 19-20.10.2024 Techniki Prognostyczne – Progresje i Dyrekcje
8 stacjonarny 15-17.11.2024 Cel i sens życia
9 online 14-15.12.2024 Astrologiczne Domy
10 online 18-19.01.2025 Astrologia Partnerska
11 online 22-23.02.2025 Astrologia Elekcyjna
12 online 15-16.03.2025 Wędrówka z Horoskopem po Mapie
13 online 12-13.04.2025 Astrologia Medyczna
14 online 17-18.05.2025 Astrologia Mundalna
15 stacjonarny 13-15.06.2025 Praca z Klientem – Certyfikacja

Wymiar godzinowy: 235

Materiały szkoleniowe dla Uczestników: do modułu 1 wysłane zostaną 21 dni przed jego rozpoczęciem. Materiały szkoleniowe do pozostałych określonych modułów wysyłane będą najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem, pod warunkiem spełnienia wymagań finansowych.

Miejsce, gdzie zostanie przeprowadzony moduł 8 – stacjonarny, podane zostanie po 1 module online.

Miejsce, gdzie zostanie przeprowadzony moduł 15 – stacjonarny (certyfikujący), podane zostanie po 10 module online.

Warunki przyjęcia do Szkoły

Przyjęcie do Szkoły następuje pod dopełnieniu 3. etapów rekrutacji:

 1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
 2. Wypełnienie, podpisanie i odesłanie na adres: szkola@solarius.pl umowy o udział w Szkole, otrzymanej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym e-mail, najpóźniej 7 dni od jej otrzymania.
 3. Wniesienie opłaty za pierwszy moduł szkolenia w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zagwarantowaniem miejsca na liście uczestników Szkoły Astrologii „Solarius”. Podpisanie umowy bez dokonania wpłaty za pierwszy moduł szkolenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników Szkoły Astrologii „Solarius”.

Koszt szkolenia i zasady opłat

Cena za udział w Szkole Astrologii „Solarius” wynosi:

Moduły I-VII i IX-XIV: 1200 zł brutto za każdy moduł
Moduły VIII i XV: 1600 zł brutto za każdy moduł

Łącznie 18 800 zł brutto

Płatność za pierwszy Moduł powinna nastąpić w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.

Płatność za każdy kolejny Moduł następuje najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowym rozpoczęciem danego Modułu.

Location
Staff
Tematy sesji
Service Extras
Termin spotkania
Recurring info
Informacje
Potwierdzenie
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Dziękujemy za rezerwację! Za chwilę otrzymasz e-mail z danymi do płatności!
Your confirmation number: