Do góry

Oferta

Podstawowa sesja astrologiczna

Horoskop w wersji podstawowej

900,00 zł


Sesja 2-godzinna

Analiza aktualnych wpływów astrologicznych, związane z nimi zadania, możliwości, zagrożenia, oraz szanse. Prognoza astrologiczna - dokładna na rok i przybliżona na okres kolejnych czterech lat.

 • Opis osobowości klienta
 • Zarys najważniejszych zadań życiowych
 • Kondycja psychofizyczna, zdrowie, profilaktyka
 • Szanse, wyzwania, uzdolnienia, możliwości
 • Preferencje zawodowe, kariera, praca
 • Związki partnerskie, kontakty uczuciowe
 • Miłość i erotyka, wizerunek partnera (partnerki)
Umów się na sesję

Pełna interpretacja

Rozszerzona wersja horoskopu

1100,00 zł


Sesja 3-godzinna

Jest to interpretacja horoskopu połączona ze swoistym mini-treningiem astrologicznym, z kosmogramem klienta w tle. Ta wersja horoskopu zawiera program z sesji podstawowej, jednak w wersji rozszerzonej o dodatkowe elementy. Prognoza astrologiczna - dokładna na dwa lata i przybliżona na kolejnych pięć lat oraz dodatkowe techniki prognostyczne (m. in. solariusz).

 • Problemy i konflikty z otaczającym światem
 • Karma, los, przeznaczenie
 • Ukryte potencjały, zasoby i możliwości
 • strategie rozwojowe, wzrost i sukces w horoskopie
 • Astrokartografia i przestrzeń lokalna (analiza korzystnych kierunków i miejsc na mapie) oraz najlepszego miejsca zamieszkania, pracy, związku, szczęścia (w kraju i na świecie)
 • Osobom, które zmieniły miejsce zamieszkania na znaczną odległość (zagranica), dokonujemy analizy tej zmiany i jej wpływu (tzw. relokacja horoskopu)
Umów się na sesję

Horoskop partnerski (związku)

Prognoza dla związku

950,00 zł


Sesja 90-minutowa

Analiza porównawcza dwóch osób: związki partnerskie, erotyczne, przyjacielskie, małżeńskie, rodzice – dzieci, itd. W przypadku chęci zbadania relacji z inną osobą, potrzebne będą jej dane urodzenia (data, godzina i miasto).

 • Relacje zawodowe
 • Partnerstwo w biznesie
 • Analiza szans i możliwości rozwojowych związku
 • Skrócona analiza horoskopu indywidualnego obu partnerów
 • Indywidualne prognozy krótko i długo terminowe dla obu partnerów, oraz prognoza dla związku
Umów się na sesję

Powtórna sesja

Analiza prognozy

800,00 zł


Sesja 90-minutowa

Dla osób, które już kiedyś miały sporządzony horoskop urodzeniowy u mnie lub u innego astrologa, nie są zainteresowane interpretacją horoskopu urodzeniowego, ewentualnie coś ważnego się dzieje w ich życiu, pojawiają się jakieś zmiany, nowe wyzwania, bądź problemy, które wymagają konsultacji. Powtórna sesja to przede wszystkim analiza prognozy - dokładnej na okres najbliższych dwóch lat oraz przybliżonej na okres kolejnych trzech lat.

Umów się na sesję

Astrocoaching

Sesja astrocoachingu

400,00 zł


Sesja 75-minutowa

Klientów, którzy potrzebują szerszego spojrzenia na swoje życie, chcą pracować na swoimi zasobami, pragną wzmocnić swoje potencjały, lepiej i głębiej poznać siebie, swoje strategie, schematy, problemy, stoją przed ważnymi wyzwaniami i zmianami zapraszam na sesje astrocoachingu.
Astrocoaching jest interaktywnym procesem rozwoju, opartym na indywidualnym horoskopie urodzeniowym, będącym unikalnym narzędziem poznawczym. W trakcie spotkań dokonujemy bardzo dokładnej, drobiazgowej i wnikliwej analizy horoskopu i pracujemy nad szeroko rozumianym rozwojem i wzrostem. Z uwagi na formę i elementy wykorzystywane w trakcie treningu, jest on objęty kontraktem szkoleniowym (6 sesji) płatnym z góry. Koszt kontraktu szkoleniowego to 2100 zł.
Zapis na sesję astrocoachingu dotyczy tzw. sesji zerowej, poznawczej, niezobowiązującej do zawarcia kontraktu szkoleniowego.
Sesja astrocoachingu nie łączy się z innymi usługami z oferty.

 • Sesje astrocoachingu to sześć cyklicznych spotkań po 75 minut objętych kontraktem szkoleniowym
 • Na życzenie możemy się spotykać więcej, niż sześć razy
Umów się na sesję

Solariusz

sesja astrologiczna

650,00 zł


Sesja 60-minutowa

Jest to osobisty nowy rok i roczna prognoza oparta o horoskop urodzeniowy, sporządzana na dzień urodzin i trwająca od urodzin do urodzin.

 • Sesja astrologiczna Solariusz to omówienie rocznej prognozy od urodzin do urodzin.
Umów się na sesję

Sesja tarota

500,00 zł


Sesja 60-minutowa

Sesja tarota to wglądy dotyczące spraw zawodowych, interesów, relacji z bliskimi, związku, rodziny itp.

Umów się na sesję

Warunki sporządzenia horoskopu

Aby wykonać horoskop niezbędna jest znajomość:

 • daty urodzenia,
 • godziny urodzenia z dokładnością do 15 min. – najlepiej w USC miejscowości urodzenia,
 • miejscowości urodzenia,
 • w przypadku osób, które przeprowadziły się za granicę, proszę o informację o aktualnej miejscowości zamieszkania.

Interpretacja horoskopu (lub sesja tarota) może być osobistym spotkaniem w Warszawie, gdzie mieszkam, oraz w Krakowie, gdzie bywam raz na miesiąc. Może być również sesją na odległość (Skype, Zoom, Messenger lub telefon).

Sesja może być nagrywana na potrzeby klienta w postaci pliku mp3.

Uwaga – na sesję proszę zabrać ze sobą pendrive lub dysk przenośny!
Po sesji na odległość przesyłam klientowi do ściągnięcia link z zapisem sesji.

Nazwa firmy

Analiza numerologiczna nazwy firmy

400,00 zł


Dla biznesu

Analiza numerologiczna dla biznesu.

 • Interpretacja wibracji nazwy firmy, dobór nazwy do obszaru działalności firmy
 • Maksymalny zakres analizy do dwudziestu nazw
Napisz do nas

Astrologia w biznesie

Horoskop startu przedsięwzięcia

700,00 zł


Dla biznesu

Jest to horoskop elekcyjny uruchomienia nowego przedsięwzięcia biznesowego. Dochodzi do tego wyszukanie serii najlepszych dat w celu planowania ważnych przedsięwzięć w przyszłości.

 • Otwarcie sklepu bądź uruchomienia firmy
 • Podpisanie ważnej umowy, sprzedaży lub kupna
 • Debiut na giełdzie oraz innych strategicznych decyzji w firmie lub organizacji
 • Ważne wpisy do CEIDG i KRS (zmiana nazwy firmy, adresu, udziałowców itd.)
Napisz do nas

Astrologia i numerologia w biznesie

Horoskop startu przedsięwzięcia wraz z numerologiczną analizą nazwy

1000,00 zł


Dla biznesu

Jest to horoskop elekcyjny uruchomienia nowego przedsięwzięcia biznesowego wraz z dokonaniem analizy numerologicznej nazwy. Dochodzi do tego wyszukanie serii najlepszych dat w celu planowania ważnych przedsięwzięć w przyszłości.

 • Otwarcie sklepu bądź uruchomienia firmy
 • Podpisanie ważnej umowy, sprzedaży lub kupna
 • Debiut na giełdzie oraz innych strategicznych decyzji w firmie lub organizacji
 • Ważne wpisy do CEIDG i KRS (zmiana nazwy firmy, adresu, udziałowców itd.)
 • Interpretacja wibracji nazwy firmy, dobór nazwy do obszaru działalności firmy
 • Maksymalny zakres analizy do dwudziestu nazw
Napisz do nas
 • Można przygotować listę pytań i problemów.
 • Do sesji tarota nie potrzebujemy danych urodzenia.
 • W przypadku wątpliwości związanych z godziną urodzenia, proszę sprawdzić rodzinne dokumenty, porozmawiać z członkami rodziny, sprawdzić godzinę urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscowości urodzenia. Szpital nie posiada danych urodzenia swoich pacjentów!
 • Każdą sesję możemy przeprowadzić na odległość (Skype, Zoom, Messenger lub telefon). Po sesji wysyłam klientowi mailem nagranie sesji.
 • Termin sesji można zarezerwować w module rezerwacyjnym, dostępnym na niniejszej stronie.
 • W przypadku sesji na odległość (online) dane do przelewu należności przesyłane są na adres e-mail podany podczas procesu rezerwacji terminu.

Przydatne informacje i warunki rezerwacji terminu

 • Rezerwacja terminu sesji online zostanie potwierdzona na podstawie dowodu wpłaty należności za sesję, przesłanego na adres biuro@solarius.pl najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przelewu i braku należności na koncie po upływie dwóch dni roboczych od złożonej rezerwacji, termin sesji otrzymuje status: anulowany.
 • Terminy sesji mogą być zmienione przez obie strony z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.  
 • W przypadku, gdy Klient/ka nie pojawi się na sesji osobistej/online w ustalonym terminie lub odwoła sesję w czasie krótszym niż 24 godziny od ustalonego terminu, sesja zostanie uznana za odbytą, z obowiązkiem zapłaty. 
   
Location
Staff
Tematy sesji
Service Extras
Termin spotkania
Recurring info
Informacje
Potwierdzenie
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Dziękujemy za rezerwację! Za chwilę otrzymasz e-mail z danymi do płatności!
Your confirmation number: