Do góry

Oferta

Podstawowa sesja astrologiczna

Horoskop w wersji podstawowej

1200,00 zł


Sesja 2-godzinna

Analiza aktualnych wpływów astrologicznych, związane z nimi zadania, możliwości, zagrożenia, oraz szanse. Prognoza astrologiczna - dokładna na rok i przybliżona na okres kolejnych czterech lat.

 • Opis osobowości klienta
 • Zarys najważniejszych zadań życiowych
 • Kondycja psychofizyczna, zdrowie, profilaktyka
 • Szanse, wyzwania, uzdolnienia, możliwości
 • Preferencje zawodowe, kariera, praca
 • Związki partnerskie, kontakty uczuciowe
 • Miłość i erotyka, wizerunek partnera (partnerki)
Umów się na sesję

Pełna interpretacja

Rozszerzona wersja horoskopu

1500,00 zł


Sesja 3-godzinna

Jest to interpretacja horoskopu połączona ze swoistym mini-treningiem astrologicznym, z kosmogramem klienta w tle. Ta wersja horoskopu zawiera program z sesji podstawowej, jednak w wersji rozszerzonej o dodatkowe elementy. Prognoza astrologiczna - dokładna na dwa lata i przybliżona na kolejnych pięć lat oraz dodatkowe techniki prognostyczne (m. in. solariusz).

 • Problemy i konflikty z otaczającym światem
 • Karma, los, przeznaczenie
 • Ukryte potencjały, zasoby i możliwości
 • strategie rozwojowe, wzrost i sukces w horoskopie
Umów się na sesję

Horoskop partnerski (związku)

Prognoza dla związku

1100,00 zł


Sesja 90-minutowa

Analiza porównawcza dwóch osób: związki partnerskie, erotyczne, przyjacielskie, małżeńskie, rodzice – dzieci, itd. W przypadku chęci zbadania relacji z inną osobą, potrzebne będą jej dane urodzenia (data, godzina i miasto).

Oferta nie łączy się z innymi usługami.

 • Analiza szans i możliwości rozwojowych związku
 • Skrócona analiza horoskopu indywidualnego obu partnerów
 • Prognoza krótkoterminowa dla związku.
Umów się na sesję

Horoskop Dziecka

Analiza horoskopu

1200,00 zł


Sesja 2-godzinna

Analiza horoskopu dziecka przeznaczona dla rodziców, dziadków, wychowawców, którzy chcą jak najpełniej wykorzystać potencjał potomka - zarówno nowo narodzonego, jak też w wieku szkolnym lub studenckim.

 • Talenty, potencjały, uzdolnienia i zasoby dziecka
 • Wskazówki socjalizacyjne, rozwojowe i edukacyjne (szkoła, sport, zainteresowania, kultura i sztuka)
 • Wyzwania wychowawcze i psychologiczne, relacje z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami
 • Etapy rozwojowe w życiu dziecka, syntetyczna prognoza na około 50 lat
 • Dorosłe życie (praca, kariera, związki, rodzina)
Umów się na sesję

Powtórna sesja

Analiza prognozy

1000,00 zł


Sesja 90-minutowa

Dla osób, które już kiedyś miały sporządzony horoskop urodzeniowy u mnie lub u innego astrologa, nie są zainteresowane interpretacją horoskopu urodzeniowego, ewentualnie coś ważnego się dzieje w ich życiu, pojawiają się jakieś zmiany, nowe wyzwania, bądź problemy, które wymagają konsultacji.

Powtórna sesja to przede wszystkim analiza prognozy - dokładnej na okres najbliższych dwóch lat oraz przybliżonej na okres kolejnych trzech lat.

 • Solariusz - omówienie rocznej prognozy od urodzin do urodzin
 • Tranzyty, progresje, dyrekcje
Umów się na sesję

Rektyfikacja horoskopu

Ustalenie godziny urodzenia

650 zł


Sesja 60-minutowa

Dla osób, które nie mają pewności co do godziny swoich narodzin, nie mogą pozyskać informacji z Urzędu Stanu Cywilnego (USC) lub najbliższej rodziny. Posiadają zaś wiedzę odnośnie pory dnia/nocy urodzenia (odchylenie 3-4 godziny).
Przed sesją należy przygotować 15-20 subiektywnie ważnych zdarzeń z życia.

 • Ustalenie godziny urodzenia niezbędnej do opracowania horoskopu urodzeniowego
Umów się na sesję

Astrocoaching

Sesja zerowa

650,00 zł


Sesja 75-minutowa

Astrocoaching jest interaktywnym procesem rozwoju, opartym na indywidualnym horoskopie urodzeniowym, będącym unikalnym narzędziem poznawczym. W trakcie spotkań dokonuje się bardzo dokładnej, drobiazgowej i wnikliwej analizy horoskopu i pracuje się nad szeroko rozumianym rozwojem i wzrostem.

Zapis na sesję astrocoachingu dotyczy tzw. sesji zerowej, poznawczej, dla osób, które nie znają mojej pracy z klientem, nie miały opracowanego horoskopu urodzeniowego przeze mnie.

Sesja zerowa nie jest zobowiązująca do zawarcia kontraktu szkoleniowego.

Sesja astrocoachingu nie łączy się z innymi usługami z oferty.

Umów się na sesję

Astrocoaching - kontrakt szkoleniowy

6 sesji w ramach astrocoachingu

3000,00 zł


6 sesji, każda po 75-minut

Klientów, którzy potrzebują szerszego spojrzenia na swoje życie, chcą pracować na swoimi zasobami, pragną wzmocnić swoje potencjały, lepiej i głębiej poznać siebie, swoje strategie, schematy, problemy, stoją przed ważnymi wyzwaniami i zmianami zapraszam na sesje astrocoachingu.
Astrocoaching jest interaktywnym procesem rozwoju, opartym na indywidualnym horoskopie urodzeniowym, będącym unikalnym narzędziem poznawczym. W trakcie spotkań dokonuje się bardzo dokładnej, drobiazgowej i wnikliwej analizy horoskopu i pracuje się nad szeroko rozumianym rozwojem i wzrostem. Z uwagi na formę i elementy wykorzystywane w trakcie treningu, jest on objęty kontraktem szkoleniowym (6 sesji) płatnym z góry. Koszt kontraktu szkoleniowego to 3000 zł.

Jeśli jesteś zdecydowana/y na Astrocoaching w ramach kontraktu szkoleniowego kliknij przycisk `{`Umów się na sesję`}` wybierz opcję Astrocoaching i w formularzu rezerwacyjnym dopisz notatkę ``kontrakt szkoleniowy``.

 • Sesje astrocoachingu to sześć cyklicznych spotkań po 75 minut objętych kontraktem szkoleniowym
 • Na życzenie możemy się spotykać więcej, niż sześć razy
Umów się na sesję

Astrokartografia

sesja astrologiczna

1000,00 zł


Sesja 90-minutowa

Astrokartografia i przestrzeń lokalna (analiza korzystnych kierunków i miejsc na mapie) oraz najlepszego miejsca zamieszkania, pracy, związku, szczęścia (w kraju i na świecie). Osobom, które zmieniły miejsce zamieszkania na znaczną odległość (zagranica), dokonujemy analizy tej zmiany i jej wpływu (tzw. relokacja horoskopu).

Umów się na sesję

Sesja tarota

600,00 zł


Sesja 60-minutowa

Sesja tarota to wglądy dotyczące spraw zawodowych, interesów, relacji z bliskimi, związku, rodziny itp.

Umów się na sesję

Warunki sporządzenia horoskopu

Aby wykonać horoskop niezbędna jest znajomość:

 • daty urodzenia,
 • godziny urodzenia z dokładnością do 15 min. – najlepiej w USC miejscowości urodzenia,
 • miejscowości urodzenia,
 • w przypadku osób, które przeprowadziły się za granicę, proszę o informację o aktualnej miejscowości zamieszkania.

Interpretacja horoskopu (lub sesja tarota) może być osobistym spotkaniem w Warszawie, gdzie obecnie mieszkam. Może być również sesją na odległość (Skype, Zoom, WhatsApp lub telefon).

Sesja może być nagrywana na potrzeby klienta w postaci pliku mp3.

Uwaga – na sesję proszę zabrać ze sobą pendrive lub dysk przenośny!
Po sesji na odległość przesyłam klientowi do ściągnięcia link z zapisem sesji.

Nazwa firmy

Analiza numerologiczna nazwy firmy

500,00 zł


Dla biznesu

Analiza numerologiczna dla biznesu w obszarze:

 • wibracja nazwy firmy
 • dobór nazwy do obszaru działalności firmy
Kup teraz

Astrologia w biznesie

Horoskop startu przedsięwzięcia

700,00 zł


Dla biznesu

Jest to horoskop elekcyjny uruchomienia nowego przedsięwzięcia biznesowego.

 • Otwarcie sklepu bądź uruchomienia firmy
 • Podpisanie ważnej umowy, sprzedaży lub kupna
 • Debiut na giełdzie oraz innych strategicznych decyzji w firmie lub organizacji
 • Ważne wpisy do CEIDG i KRS (zmiana nazwy firmy, adresu, udziałowców itd.)
Napisz do nas

Sesja biznesowa

Horoskop firmy

1500,00 zł


Sesja 2-godzinna dla biznesu

Sesja astrologiczna dla przedsiębiorców, influencerów, celebrytów, którzy potrzebują przyjrzeć się swojej działalności, podjąć strategiczne decyzje, wprowadzić nowy produkt/ usługę.

 • Strategiczne decyzje dotyczące przyszłości firmy
 • Wprowadzenie nowego produktu/ usługi
 • Rozszerzenie działalności o zakres usług, produktów
 • Rozszerzenie działalności firmy na skalę międzynarodową
Umów się na sesję
 • Można przygotować listę pytań i problemów.
 • Do sesji tarota nie potrzebujemy danych urodzenia.
 • W przypadku wątpliwości związanych z godziną urodzenia, proszę sprawdzić rodzinne dokumenty, porozmawiać z członkami rodziny, sprawdzić godzinę urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscowości urodzenia. Szpital nie posiada danych urodzenia swoich pacjentów!
 • Każdą sesję możemy przeprowadzić na odległość (Skype, Zoom, Messenger lub telefon). Po sesji klient otrzymuje nagranie mailem.
 • Termin sesji można zarezerwować w module rezerwacyjnym, dostępnym na niniejszej stronie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
 • W przypadku sesji na odległość (online) dane do przelewu należności przesyłane są na adres e-mail podany podczas procesu rezerwacji terminu
 • Aby sesja online mogła się odbyć musi zostać opłacona.

Przydatne informacje i warunki rezerwacji terminu

 • Rezerwacja terminu sesji online zostanie potwierdzona na podstawie dowodu wpłaty należności za sesję, przesłanego na adres biuro@solarius.pl najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przelewu i braku należności na koncie po upływie dwóch dni roboczych od złożonej rezerwacji, termin sesji otrzymuje status: anulowany.
 • Terminy sesji mogą być zmienione przez obie strony z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.  
 • W przypadku, gdy Klient/ka nie pojawi się na sesji osobistej/online w ustalonym terminie lub odwoła sesję w czasie krótszym niż 24 godziny od ustalonego terminu, sesja zostanie uznana za odbytą, z obowiązkiem zapłaty. 
   
Location
Staff
Tematy sesji
Service Extras
Termin spotkania
Recurring info
Informacje
Potwierdzenie
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Dziękujemy za rezerwację! Za chwilę otrzymasz e-mail z danymi do płatności!
Your confirmation number: