Do góry
Na stanie

Kod Boga, boski pierwiastek w każdym z nas – Gregg Braden

54,50 

Oto najważniejszy kod w historii wszechświata. Autor bestsellerów, poświęcając się kwantowości, neuronauce, etnografii, filozofii i noetyce, odkrył, że w ludzkim DNA zakodowane jest ponadczasowe przesłanie. Zestawiając alfabety biblijne z naszym genetycznym, odczytamy uniwersalny „język życia”, w którym starożytne litery układają się w imię Stwórcy. Boski pierwiastek istnieje w każdym człowieku. Dzięki temu odkryciu mamy możliwość skorzystania z metody rozwiązywania konfliktów opartej na wizji wspólnej przyszłości. Jest to tak ważne w świecie, w którym jedna trzecia narodów uwikłana jest w konflikty zbrojne. Czy może być większy impuls do zaprzestania zabijania innych ludzi niż dostrzeżenie w nich… Boga? Uzdrawianie kwantowe jest dostępne dla każdego. Czas na twój duchowy rozwój. Boskość w każdym z nas.

Pobierz fragment książki

Oprawa: miękka

Ilość stron: 376

Data ostatniego wydania: 2021, wyd. IV- dodruk

Format: 14,5 cm x 20,5 cm

ISBN: 978-83-8171-680-2

Boski pierwiastek w każdym człowieku – przełomowe odkrycie autora bestsellerówMawia się, że Fi jest liczbą boską. Można ją bowiem odnaleźć w każdej żywej istocie i nawet najwymyślniejszych biologicznych tworach. Kryje się absolutnie wszędzie – od muszli ślimaka po koronę drzewa. Wystarczy poznać wzór na jej obliczenie. Gregg Braden, Autor międzynarodowym bestsellerów, zgłębiający dziedzinę etnografii, neuronaukę i noetykę, odnalazł coś więcej niż wzór na Fi. Odkrył on istnienie… Kodu Boga! Boski pierwiastek, uniwersalny kod genetyczny, istnieje w każdym człowieku!

Boskie przesłanie w twoim DNA – gdzie jest ukryty boski pierwiastek w człowieku?

W ludzkim DNA zakodowane jest ponadczasowe przesłanie. W jaki sposób można je odczytać? Jak zrozumieć uniwersalny kod genetyczny? Jeśli zestawimy alfabety biblijne z ludzkim kodem genetycznym, odczytamy uniwersalny „język życia”, w którym starożytne litery układają się w imię naszego Stwórcy. Niezależnie od rasy, religii, dziedzictwa, etapie w rozwoju duchowym czy stylu życia, to samo przesłanie zawarte jest w każdej komórce dowolnego mężczyzny, kobiety czy dziecka żyjących na Ziemi.

Przełomowe tezy poparte twardymi dowodami

Aby poprzeć swoje przełomowe tezy, Autor, czerpiąc z kwantowości, neuronauki i noetyki, dokonał dogłębnej analizy najstarszych ksiąg znanych ludzkości. Przeprowadził jednocześnie badania z dziedziny etnografii oraz filozofii. Dowody odnalazł nawet w najbardziej tajemniczej hebrajskiej księdze Sefer Jecira, czyli Księdze Stworzenia. Jednoznacznie ukazują one unikalną zasadę jedności łączącą każdy żywy organizm na ziemi!

Wizja wspólnej przyszłości rdzenną metodą rozwiązywania konfliktów i szansą na uzdrawianie kwantowe całej ludzkości?

W tej przełomowej publikacji Gregg Braden daje nam także możliwość zapoznania się z rdzenną metodą rozwiązywania konfliktów opartą na wizji wspólnej przyszłości. Ta wywodząca się z kwantowości filozofia jest tak ważna we współczesności uwikłanej w konflikty zbrojne. Jedna trzecia narodów na całym świecie trwa w krwawych wojnach. Czy może być większy impuls do zaprzestania zabijania innych ludzi niż dostrzeżenie w nich… Boga? Przekonaj się, co to pełne kwantowości przesłanie może oznaczać dla całej ludzkości? Czy możemy dostąpić uzdrawiania kwantowego i w ten sposób pogłębić swój duchowy rozwój?

Boskość w każdym z nas