Prognoza luty 2008

Kryzys i recesja, czyli jak astrologia wpływa na rynki finansowe Dla specjalistów od makroekonomii nie ma wątpliwości, że globalne rynki finansowe są rządzone przez cykle, które mają stosunkowo regularny przebieg. Konsekwencją tego zjawiska są powtarzające się naprzemiennie fazy wzrostu gospodarczego oraz recesji. Mechanizm ten – choć uznany, gdyż nie da się dyskutować z liczbami –…

Read details