Prognoza grudzień 2008

Nowy Jork, Madryt, Londyn, Bombaj Wbrew pozorom spektakularna akcja terrorystyczna w Bombaju nie była dziełem szaleńców, a na pewno szaleńcami nie byli zleceniodawcy tych zamachów. Za sfanatyzowanymi, z wypranymi umysłami, nabuzowani adrenaliną, narkotykami i islamską ideologią stali chłodno kalkulujący ich mocodawcy. I choć ogromną pokusą jest wrzucić tych terrorystów do worka pod nazwą „fundamentalizm islamski”…

Read details

Prognoza listopad 2008

Kres kapitalizmu? Trwająca od lipca 2007 bessa na rynkach finansowych, oraz ostre kryzysy gospodarcze i walutowe z lata i jesieni tego roku podważyły zaufanie do wolnorynkowej gospodarki wielu drobnych ciułaczy, ale też giełdowych graczy, kredytobiorców i inwestorów. W związku z tym pojawiły się trwożliwe, apokaliptyczne zapowiedzi końca kapitalizmu, liberalizmu, wolnego rynku, gdyż one właśnie upadają…

Read details

Prognoza październik 2008

Światowy kryzys ekonomiczny Ponure informacje ze świata finansów, z rynków, instytucji bankowych, spadające wskaźniki giełdowe i dołujące notowania wyzwoliły ogromny pesymizm i przygnębienie, ale też stały się pretekstem do złowieszczych prognoz i przepowiedni niosących ze sobą czarne wizje światowego kryzysu ekonomicznego. Co tak naprawdę zdarzyło się we wrześniu, czy to zapowiedź krachu, załamania gospodarki światowej?…

Read details

Prognoza sierpień 2008

Zaćmienie Olimpiady Chińczycy są wyjątkowo przesądnym i zabobonnym narodem. To osobliwe w społeczeństwie głęboko zindoktrynowanym przez komunistyczną, ateistyczną ideologię. Chińczycy w dużej masie nie przynależą do żadnej religii, a ich aktywność na tym polu jest mocno ograniczona. Oczywiście ogromny udział w tej sytuacji ma 70 lat komunistycznej propagandy, która skutecznie walczyła z religijnymi „przesądami”. Jednak…

Read details

Prognoza lipiec 2008

Wałęsa, Bolek, Kaczyńscy i Pluton Agenturalny festiwal z czerwca przypomniał nam dość wyraźnie emocje i przeszłość z nie tak wcale odległych czasów panowania ś.p. nieboszczki IV RP. Awantura wywołana IPNowską książką Gontarczyka i Cenckiewicza o rzekomo agenturalnych losach Lecha Wałęsy to tak naprawdę kolejna odsłona bardzo starego konfliktu, który można nazwać roboczo „polskie piekło”. Obok…

Read details

Prognoza czerwiec 2008

Chiny, trzęsienie ziemi i prawo karmy W lipcu 1976 roku w Chinach miało miejsce jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w nowożytnej historii. Wg oficjalnych danych zginęło 242 tys. osób, ale znając komunistyczne metody cenzurowania informacji, prawdziwa liczba zabitych była co najmniej trzykrotnie wyższa. Wydarzenie – choć bardzo tragiczne – miało jednak też swój inny, polityczny…

Read details

Prognoza maj 2008

Czy grozi nam światowy głód? Drastyczne podwyżki cen żywności, jakie rozlały się przez cały świat w 2007 roku i nadal wzrastające ceny artykułów żywnościowych, to bardzo ciekawy przykład działania zasad wolnego rynku, ale też konieczność wsłuchania się w kosmiczne rytmy natury, uświadomienie sobie, że nasza planeta wraz z jej mieszkańcami podlegają koniecznym cyklom rozwoju. Nie…

Read details

Prognoza kwiecień 2008

Chiñski syndrom Francuski XIX wieczny my¶liciel i filozof Alexis de Tocqueville postawi³ tezê, ¿e rewolucje nie wybuchaj± wtedy, gdy jest najciê¿szy kryzys, ale paradoksalnie wtedy, gdy nastêpuje poprawa, gdy wprowadzane zmiany zaczynaj± przynosiæ pierwsze efekty. I choæ trudno przypuszczaæ, ¿e twardog³owi komuni¶ci w ChRL czytaj± my¶li XIX wiecznego libera³a, to jednak wnikliwie obserwowali upadek ZSRR…

Read details

Prognoza marzec 2008

Pluton w Koziorożcu W prognozie styczniowej był poruszony temat wpływu Plutona na procesy przeobrażeń i cykli społecznych. Interesująco więc wyglądają konsekwencje jego tranzytu przez kolejne znaki zodiaku w skali historycznej. Ingres tej planety w Koziorożca przyniesie olbrzymie zmiany w sferze sygnowanej właśnie przez ten znak. Jego pobyt w Strzelcu głęboko przeorał sferę wartości, prawa, etyki, przekonań…

Read details