Prognoza luty 2009

SI VIS PACEM, PARA BELLUM (Platon 427- 347 p.n.e) Św. Augustyn powtarzał za Platonem: „Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę”, a za Św. Pawłem zaś – o „bellum iustum” – wojnie sprawiedliwiej. Wojna jest złem, nie ma co do tego wątpliwości. Nie ma wojen humanitarnych, szlachetnych, „chirurgicznych”. W każdej wojnie giną ludzie, często niewinni: kobiety,…

Read details

Prognoza na styczeń 2009

Prognoza na styczeń 2009 Globalne ocieplenie, czyli ogłupianie ciemnego tłumu Straszenie różnymi apokaliptycznymi kataklizmami ma swoją długą historię i jest doskonałą metodą do manipulacji ludźmi, narodami, całymi społeczeństwami. W latach 60-tych niezmiernie popularna była teoria stworzona przez Thomasa Malthusa, angielskiego ekonomistę i matematyka, który w 1798 roku stworzył tzw. prawo mnogości, polegające na założeniu, że…

Read details