Prognoza luty 2010

Haiti, trzęsienie ziemi i diabeł W różnych doniesieniach związanych ze styczniowym trzęsieniem ziemi w Haiti dochodziły jeszcze tak zadziwiające, jak te o przekleństwie, które jest związane z tym krajem. Jest to bowiem jeden z najbiedniejszych rejonów na świecie, w którym bardzo słabo funkcjonują znane nam instytucje społeczne i polityczne, gdzie panuje ogromna przestępczość. Ale jest…

Read details

Prognoza na styczeń 2010

Prognoza na styczeń 2010 Jaki to był rok… Doprawdy nie zawsze warto wsłuchiwać się w media, w liczne Kasandry i czarnowidzących wieszczów z Bożej łaski, którzy epatowali nas na przełomie 2008 i 2009 straszliwymi wizjami katastrofy ekonomicznej, wojnami i kataklizmami. Jeszcze na początku roku i w jego pierwszych tygodniach, gdy nastąpiło drastyczne przyspieszenie kryzysu światowego,…

Read details