Prognoza luty 2012

Ad acta Sprawa odłożona do akt (spraw załatwionych lub takich, którymi nie trzeba się zajmować); odłożyć na bok, uznać za załatwione. Słownik Wyrazów Obcych. Hiszpańscy konkwistadorzy, którzy podbijali Południową Amerykę, nie mogli zrozumieć pewnych zachowań Indian. Często się bowiem zdarzało, że zabierali oni Hiszpanom różne przedmioty: łódź, siekierę, muszkiet, namiot. Indianie nie byli w stanie…

Read details

Prognoza na styczeń 2012

Prognoza na styczeń 2012 Jaki to był rok? Jako bazę wyjściową możemy wziąć moją prognozę właśnie na tenże 2011 rok (kursywą zamieszczam fragmenty mojej prognozy na 2011) Gospodarka, ekonomia, finanse: Po trudnym roku 2010, gdy świat zaczął się dźwigać z globalnego kryzysu, może nas czekać nieprzyjemna niespodzianka.. czeka nas kolejna fala spadków, powrót recesji, lub…

Read details