Prognoza luty 2004

Czy grozi nam wielka epidemia? Znów świat obiegają niepokojące wieści związane z zagrożeniami spowodowanymi chorobami zakaźnymi. Numerologiczny rok szóstki, jakim jest 2004, to czas gdy o zdrowiu będzie się dużo mówić. Szóstka jest tradycyjnie związana ze znakiem Panny, który odpowiada za zdrowie, higienę psychofizyczną, medycynę i farmację. Jednak szczyt problemów związanych z zarazami dopiero nas…

Read details

Prognoza na styczeń 2004

Prognoza na styczeń 2004 Komunizm i Era Wodnika Marksistowskie koncepcje dialektyki historycznej zakładały ewolucjonizm społecznych czynników prowadzących w stronę wyzwolenia się ze społeczeństwa klasowego, nieuchronną siłę która prowadzi świat w stronę komunizmu. W ten sposób marksizm chciał zastąpić Boga. Komunizm który powstał jako jego konsekwencja, okazał się najbardziej zbrodniczą i destrukcyjną koncepcją społeczną i ideologiczną.…

Read details