Prognoza luty 2007

Saturn i kozioł ofiarny Francuski antropolog kulturowy Rene Girard badał koncepcję kozła ofiarnego, którego ikona jest wg niego głównym motywem kulturowego postępu. I choć można się nie zgadzać z jego stosunkowo ponurą wizją, że kozioł ofiarny jest symbolem kulturotwórczym, to jednak doskonale opisał on fenomen kozła ofiarnego, który przejawia się powszechnie w mitologii, religii, psychologii…

Read details

Prognoza na styczeń 2007

Prognoza na styczeń 2007 Imię Stanisław ma numerologiczną wibrację „4”, a ściślej – 40. Czterdziestka w kabale, która ma swoje źródła w biblijnym Pięcioksięgu to liczba pokuty, cierpienia, poświęcenia. Czterdzieści dni i nocy padał deszcz, który przyniósł biblijny potop, 40 lat prowadził Mojżesz naród wybrany pod pustyni, 40 dni spędził na pustkowi Jezus Chrystus poszcząc.…

Read details