Planety

Planety są najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład obszernego zbioru symboli wykorzystywanych przez astrologię. Pod maską grecko- rzymskich bogów zawierają w sobie archetypowe, mitologiczne, duchowe i psychologiczne prawzorce doświadczeń, energii, sił, mocy i kosmicznych wpływów jakim ustawicznie podlegamy. Ich kosmiczność jednakże ma bardzo „ziemską” naturę.

Są bowiem immanentną częścią natury: ludzkiej i związanej z naturą przyrody. To siły wszechobecne i odwieczne. Utożsamianie ich wyłącznie z obiektami kosmicznymi byłoby uproszczeniem.

Astrologia do XVIII wieku znała tylko siedem planet, ilość będącą liczbą magiczną i mistyczną. Siedmioro bogów planetarnych, to zarazem siedem dni tygodnia, siedem kolorów tęczy, siedem błogosławieństw, siedem ciał duchowych i czakramów człowieka itd. Pojawienie się trzech najdalszych odkrytych przez ostatnie 200 lat planet w pewnym sensie zburzyło istniejącą tysiące lat harmonię, ale zarazem pozwoliło uświadomić sobie niemożliwą do tej pory sferę duchowych doświadczeń, których posłańcami są Uran, Neptun i Pluton.

Planety z punktu widzenia astrologii są swego rodzaju „generatorami energii”, której charakter zależy od „źródła” tej energii. Energia planety jest „czysta”, tzn. ma zawsze barwę idealnie odpowiadającą jej naturze. To jednakże jak w rzeczywistości siła tej planety jest odbierana (recepcja) i jak działa w konkretnym przypadku zależy od wielu jeszcze innych czynników. Wiadomo, że np. Mars związany z działaniem bezkompromisowym, zdecydowanym, odważnym i impulsywnym zupełnie inaczej będzie działał w znaku Barana niż np. w Rybach, inaczej będzie działał będąc w aspektach harmonijnych (trygony, sekstyle) do Jowisza, bądź Wenus, niż np. będąc w kwadraturze do Plutona, czy też Saturna. Zatem planety symbolizują podstawowe siły i energie, które są poddawane różnym modyfikacjom i przeobrażeniom przez pozostałe elementy horoskopu.

Neptun

NEPTUN, CZYLI O DUCHOWEJ WIZJI

 Nie łatwo dał się odnaleźć ten przedostatni z niebieskich bogów. Kilkakrotnie astronomowie natrafiali na jego ślad, ale w niewłaściwy sposób interpretowano jego obecność i fakt istnienia. Istnieją podstawy, że już Galileusz uchwycił obecność Neptuna. Równolegle odkryło go trzech astronomów. Choć wcześniej teoretycznie przewidziano jego położenie, ciągle gdzieś się chował i umykał.

Planety stranssaturniczne w astrologii odpowiadają za duchowe obszary świadomości i egzystencji. Neptun związany jest z transcendencją, duchowością i mistyką. Zaciera ostre granice widzenia i postrzegania. Rozmywa racjonalne i krytyczne aksjomaty i pojęcia. Jego działanie powoduje, że musimy poddać w wątpliwość wszystkie pewniki, założenia i dogmaty. W zderzeniu z nieznanym nasze małe ambicyjki i zarozumiałość musi ukorzyć się wobec potęgi i rozmiarów kosmosu. Mistycy powiadają, że ci co wiedzą już nie mówią. Nasz aparat poznawczy, intelekt, rozum i zmysły pod działaniem Neptuna ulegają skrzywieniu i ujawniają swoją niedoskonałość. Neptun patronuje psychodelji, chemii i używkom. To dzięki substancjom chemicznym (narkotykom) uświadamiamy sobie, że widziany przez nas świat niekoniecznie jest taki jak nam się wydaje. Ale wejście na obszar w którym panuje bóg zmyłek i wodzenia na manowce jest niebezpieczny. Łatwo pomieszać wyobrażenie z rzeczywistością. Umysł niewyćwiczony i słaby musi ulec zagubieniu. Ale świętość z szaleństwem często szła w parze. Dlatego patronuje Neptun mistykom i alkoholikom, świętym i prostytutkom, wariatom i poetom, narkomanom i muzykom, Chrystusowi i Judaszowi.

W horoskopie powie nam gdzie spotkamy własne słabe, delikatne i emocjonalnie niestabilne uczucia. Jego pozycja w domach i na osiach pokaże, gdzie jest nasz świat marzeń, snów i przeczuć, gdzie zbliżamy się do Boga, ale i gdzie przechwycić mogą nas „zbawcy dusz”. Gdzie jesteśmy podatni na manipulację i naiwność. Sfera dotknięta działaniem Neptuna jest „bramą niebios”, miejscem gdzie nasze „ja” niknie i słabnie, gdzie łatwo spotkać Boga, ale i diabła…

Pamiętać musimy, że nasze zmysły i rozum są zawodne, a to co postrzegamy jako pewnik i oczywistość jest stałe tylko do pewnego miejsca. Czyżby to był ten zwalczany przez Kościół „relatywizm moralny”? Emmanuel Swedenborg, Jakub Boheme, Angelus Silesius, Jan Eckhard, Teresa z Awilla, Jan od Krzyża. Spytajmy tych, co milczą…

Księżyc

KSIĘŻYC I UCZUCIA

 Nauki ezoteryczne zakładają, że człowiek posiada w sobie dwie natury: jasną i ciemną, męską i żeńską, aktywną i bierną, twórczą i receptywną. Współczesna psychologia nazwała by ten dualizm świadomością i nieświadomością, albo naturą ekstrawertywną i introwertywną. W astrologii dualizm ten wyraża energia Słońca i Księżyca.

Słońce w horoskopie człowieka mówi o jego stronie świadomej, która podlega ocenie racjonalnego umysłu. To nasza sfera „jasna”. „Ciemną” stroną ludzkiej natury zarządza Księżyc. Od czasów pierwotnych, poprzez starożytność i czasy nowożytne Księżyc przyciągał swoją magiczną aurą uczonych, mędrców, magów, poetów, ale i chorych psychicznie, nawiedzonych, szaleńców. Już w czasach pierwotnych zauważono, że okres synodyczny Księżyca, trwający od nowiu do nowiu (ok.29 dni), pokrywa się z cyklem miesięcznym kobiety. W czasach pierwotnych, gdy człowiek żył w pełnej symbiozie z kosmosem, miesiączka kobiety była bardzo regularna i przypadała najczęściej w fazie pełni. Obserwacje te kazały wnioskować, że Księżyc swoim wpływem „rządzi” kobietą, że ma na nią jakiś magiczny wpływ. Dlatego pierwotne magiczne kulty przyporządkowały naszego satelitę kobiecej części natury. Księżyc rzeczywiście wywiera bardzo silny wpływ na ekosferę Ziemi. Przypływy i odpływy to szczególny efekt jego grawitacji. Nie zapomnijmy wszakże, że człowiek w 3\4 składa się z wody i ona także reaguje na wpływy Księżyca. Przypływy są szczególnie nasilone w fazie pełni. Właśnie w pełni obserwuje się nasilenie zaburzeń psychicznych, samobójstw, wypadków, porodów i poronień, ale także wszelkich kataklizmów przyrodniczych zwł. trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, huraganów i cyklonów.

Nie powinien dziwić nikogo zatem wpływ Księżyca na osobowość człowieka. Od początku istnienia astrologia utożsamia jego energię z psychiką człowieka i jego światem duchowym. Księżyc mówi o naszych potrzebach związanych z bezpieczeństwem emocjonalnym, opisuje nasze związki z najbliższą rodziną, zwł. matką, jego wpływ mówi o naszej empatii, czyli umiejętności wczuwania się w emocje innych ludzi. Księżyc mówiąc o naszej „kobiecej” stronie, opisuje takie cechy jak opiekuńczość, troskliwość, wrażliwość, skłonność do poświęcania się dla innych, stosunek do słabszych, chorych i upośledzonych, do zwierząt i życia w ogóle

Ogromnie wiele zależy od tego w jakim znaku zodiaku znalazł się Księżyc w naszym horoskopie. Jest to trudne do ustalenia bez fachowych źródeł, tzw. efemeryd astrologicznych, gdyż Księżyc przebywa w jednym znaku zaledwie dwa i pół dnia. Jeśli znajduje się w Baranie, to pełno jest w nas entuzjazmu, jesteśmy odważni, skoncentrowani na własnych potrzebach emocjonalnych. Z łatwością wchodzimy w związki z innymi ludźmi. Nic nas nie wiąże z przeszłością i idziemy odważnie do przodu. Księżyc w Byku powoduje, że ludzie nim obdarzeni są przywiązani do świata materii. Cenią sobie dobre jedzenie , piękne przedmioty, unikają skrajnych postaw. W życiu potrzebują spokoju, kontaktu z naturą. Będąc raczej zachowawczy nie szukają nowości, lecz wolą bardziej stare, sprawdzone rzeczy i sytuacje. Jeśli nasz Księżyc jest w Bliźniętach, do poczucia bezpieczeństwa potrzebne są nam kontakty z najbliższym otoczeniem, ciągły ruch i zmiany. Potrzebujemy dużo wiedzieć, zdobywając wiedzę i informacje. Nie łatwo jest nam się odprężyć, gdyż ciągle jesteśmy czymś zajęci i zaabsorbowani. Księżyc w Raku jest w swoim znaku. Ludzie tacy potrzebują chronić swoje delikatne wnętrze. Unikają zbytniego otwarcia, lecz są bardzo wrażliwi na emocje innych. Potrzebują bezpiecznego azylu w postaci własnego domu. Pragną opiekować się innymi, zwł. dziećmi. Posiadając Księżyc w Lwie pragniemy być zawsze w centrum zainteresowania. Potrzeba nam ciągłego strumienia miłości i uznania. Wyrażamy swe uczucia z rozmachem i z dozą dramaturgii. Miłość i erotyzm stanowi dla nas źródło szczęścia i spełnienia. Księżyc w Pannie wyzwala potrzebę doskonalenia swego wnętrza i samodyscypliny. Zwraca się wtedy uwagę na takie sfery życia jak higiena, odżywianie, porządek wewnętrzny i środowisko pracy. Jeśli ktoś posiada Księżyc w Wadze, ważne będzie dla niego poczucie, że jest się z kimś. Chcemy dzielić się swoimi emocjami i uczuciami. To także potrzeba osiągania równowagi psychicznej i ciągłe dążenie do stabilizacji w związkach uczuciowych. Księżyc w Skorpionie przynosi skłonność do bardzo głębokich i gwałtownych emocji, dziejących się we wnętrzu i w skrytości. Pojawia się potrzeba posesywnego posiadania innych, oraz kontrolowania uczuć swoich i otoczenia. Posiadając Księżyc w Strzelcu pragniemy rozwoju i przestrzeni. Jest w nas dużo tolerancji, opiekuńczości i wyrozumiałości. Mamy skłonność do głębokiej wiary, pewność własnych poglądów i przekonań. Ufamy swojej mądrości i wiedzy. Księżyc w Koziorożcu przynosi ostrożność i dystans uczuciowy wobec innych. Jesteśmy raczej zasadniczy i chłodni, niż wylewni. Unikamy ekspresji emocjonalnej, starając zachować opanowanie. Jeśli posiadamy Księżyc w Wodniku, lubimy odrywać się od bieżących nastrojów, chcąc wylatywać w gwiazdy. Potrzeba nam przyjacielskich relacji z otoczeniem, gdyż nie chcemy zamykać się na innych ludzi. Mając Księżyc w Rybach jest w nas bardzo wiele współczucia dla świata i cierpienia słabych istot. Pragniemy nieść pomoc potrzebującym i ofiarowywać im własne serce. Cierpimy z cierpiącymi i radujemy się radością innych.

Mars

MARS I ENERGIA

W mitologii ukazywany jest jako wiecznie pijany i żądny mocnych wrażeń bóg wojny. Podrywający boginie i boginki. Wszczynający kłótnie i rozróby. Uwodząc Afrodytę za nic miał sobie, że jest żoną Hefajstosa, co było przyczyną niebagatelnych kłopotów gdy zazdrosny kowal bogów schwytał kochanków na gorącym uczynku.

Rys ten bardzo odpowiada naturze zodiakalnego Barana, którego władcą jest właśnie Mars- Ares. Opiekuje się on znakiem, którego ingres zwiastuje nadejście wiosny. Nowo narodzone, płaczące i krzyczące dziecko jest uosobieniem Marsa. Nie dba ono o to czy jego płacz komuś przeszkadza będąc skoncentrowanym wyłącznie na sobie. Dziecko ma w sobie wiele wdzięku i naturalności, choć jest w bardzo egocentrycznej fazie życia, lecz nikt oczywiście nie ma mu tego za złe, bo jest to zgodne z naturą. Naturą Marsa jest być sobą. Dążyć do wolności i swobody. Zwiastuje nowe życie, pierwszy oddech, początek, zapłodnienie i narodziny.

Jego czerwona barwa powierzchni związana jest z dużą ilością tlenków żelaza w jego glebie, a to właśnie żelazo przypisali mu jeszcze starożytni jako metal władający. To metal z którego od blisko trzech tysięcy lat wytwarza się broń i zbroję. Wszakże wojnę bardzo Mars sobie właśnie upodobał. Był patronem żołnierzy, a jest współcześnie także policjantów, strażaków, ochroniarzy, ratowników i kaskaderów. W organizmie steruje nadnerczami wytwarzającymi adrenalinę- hormon będący swoistym dopalaczem energetycznym. Stymuluje zatem działanie układu parasympatycznego, będącego odpowiedzialnym za mechanizm: „walka lub ucieczka”. Bez Marsa zagrożenia, którym podlegał człowiek i cała natura w okresie ewolucyjnym nie byłby w stanie przeżyć wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw. To właśnie jego działanie powoduje, że podejmujemy błyskawicznie, precyzyjne i z reguły właściwe decyzje mogące decydować o naszym życiu i zdrowiu.

Mars jest w horoskopie odpowiedzialny za nagłe i szybkie wydatkowanie energii w sytuacji zagrożenia, walki, zapłodnienia lub ucieczki jeśli trzeba. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża sprawność fizyczna i psychiczna, spostrzegawczość, refleks i zdecydowanie. Ratownik nie może się wahać, żołnierz jeśli chce przeżyć musi być bardzo czujny i skoncentrowany.

Wszakże współczesny człowiek ma coraz więcej problemów z agresją, która jest właśnie owocem działania energii Marsa. Tłumienie jej prowadzi do problemów psychosomatycznych. Wyparta złość, agresja i żal jest częstą przyczyną poważnych chorób, konfliktów i niepowodzeń. Nieopanowana agresja bywa przyczyną wypadków, urazów, zabójstw i gwałtów. Co robić z marsowym dopalaczem?

Najbardziej konstruktywnym przykładem właściwego wykorzystania działania Marsa jest sport. Już starożytni Grecy co cztery lata zawieszali wojny by zmagać się nie na polu bitwy, tylko na arenie olimpijskiej. Ludzie marsowi (z silną obsadą tej planety) muszą się „wyszaleć”. Najlepiej niech będzie to boisko sportowe niż kil basebolowy w czasie ulicznej rozróby. Bez Marsa nie bylibyśmy w stanie podjąć żadnej decyzji. Podziwiamy wielkich wodzów i bohaterów nie za ich mądrość, tylko za szybkie i zdecydowane działanie- to jest właśnie domeną Marsa, zaś mądre wywody i filozoficzne dysputy możemy mu odpuścić. To właśnie opozycyjna do marsowego Barana Waga ma poważne kłopoty z podjęciem decyzji, choć jest od niego o niebo inteligentniejsza i mądrzejsza. To właśnie Mars pozwala sterując męskim hormonem- testosteronem na zapładnianie i zachowanie gatunku.

Jakże nudnym społeczeństwem bylibyśmy bez odważnych, choć czasem mało przewidujących bohaterów i idoli. Kolorowa młodzież, kibice sportowi, bywalcy koncertów rockowych, są ludźmi, którzy mają chwilę na odreagowanie emocji i napięć, pod warunkiem że nie przelewają złości na niewinnych ludzi i nie szkodzą społeczeństwu. Marsa jest trudno wychować, dlatego tak duży reżym musi panować w jednostkach wojskowych, internatach, na stadionach i w więzieniach.

Jeśli posiadasz Marsa w:

Baranie, to- jesteś pełen entuzjazmu, energii, chęci działania, zdobywania, walki i rywalizacji. Nie lubisz być w drugim rzędzie, szukasz przygód i ryzyka. Podejmujesz trudne działania bez lęku i obaw. Jesteś odważny i pewny siebie. Nie lubisz przegrywać i poddawać się. Łatwo się złościsz i ulegasz agresji. Masz skłonności do siłowych rozwiązań i niepotrzebnych konfliktów.

Byku, to- masz ogromny pęd do zarabiania pieniędzy i gromadzenia dóbr. Uwielbiasz wszelkiego rodzaju przyjemności zmysłowe, lubisz dobrze zjeść i wypić, lubisz się bawić i śpiewać, choć nie koniecznie potrafisz. Nie lubisz walki i metod siłowych, ale w momencie zagrożenia możesz być bardzo groźny i niebezpieczny. Lubisz pracę na roli, kontakt z naturą i ziemią.

Bliźniętach, to- masz niezwykle rozwinięty talent polemiczny i dyskusyjny, trudno cię przegadać i pokonać na słowa. Masz błyskotliwy umysł i cięty język, ale twoja wiedza ma skłonności do powierzchowności i płycizny. Posiadasz zdolności handlowe i marketingowe, dasz sobie świetnie radę w zawodach wymagających szybkiego myślenia i analizowania.

Raku, to- jesteś naturą niespokojną o skłonnościach do nagłych i nieoczekiwanych wybuchów. Możesz mieć kłopoty z nadmiarem emocji i tendencje do nerwic i nadpobudliwości. Doskonale spełnisz się w domu i rolach wymagających poświęcenia dużej uwagi potrzebującym i cierpiącym.

Lwie, to- masz skłonności do działań z wielkim rozmachem i przepychem. Musisz wszędzie skupiać na sobie uwagę. Pragniesz zawsze być pierwszy, wyróżniać się, zbierać pochwały i zaszczyty. Nie umiesz ustępować i przegrywać. Uwielbiasz dobrą zabawę, rozrywki, huczne bale i przyjęcia. Masz ogromny temperament erotyczny i potrzeby seksualne.

Pannie, to- praca i społeczne zaangażowanie odgrywa w twoim życiu ogromną rolę. Źle znosisz bezczynność i nie umiesz się nudzić. Lubisz pomagać innym, służyć pomocą i opieką potrzebującym. Lubisz porządek, dyscyplinę i nie znosisz nadmiernego rozpasania, luzu i marnotrawstwa.

Wadze, to- związki z innymi ludźmi są podstawą twojej egzystencji i sensem życia. Miłość i uczucia dają ci siłę i energię. Masz zdolności mediacyjne, dyplomatyczne i taktyczne. Jesteś świetnym strategiem i zapalonym graczem. Potrzebujesz środowiska towarzyskiego i koleżeńskiego by dobrze funkcjonować i rozwijać się. Samotność byłaby dla ciebie zabójcza.

Skorpionie, to- nie brakuje ci pasji, namiętności i żarliwych emocji graniczących z fanatyzmem. Potrafisz poświęcić się upatrzonemu celowi do końca. Masz skłonności do gwałtownych wybuchów i z trudnością przebaczasz. Masz ogromne pokłady sił i niespożytą energię. Potrafisz szybko regenerować swój organizm i psychikę nawet po ciężkich przejściach.

Strzelcu, to- jest w tobie pasja uczenia się, dyskutowania, spierania o prawdy i idee. Ale z trudnością rezygnujesz z własnych przekonań. Szukasz wyższych celów w swoim życiu, unikając sztampy i przeciętności. Potrzebujesz przestrzeni i swobody działania. Lubisz rywalizację i wyścigi. Masz zdolności przewodzenia i jednoczenia ludzi pod wspólnymi sztandarami.

Koziorożcu, to- masz ogromne ambicje i siłę przebicia we wspinaniu się na szczyty. Jesteś niezwykle pracowity i przedsiębiorczy, ale masz trudności we współpracy z ludźmi na skutek braku skłonności do kompromisów i wyrzeczeń. Jesteś samotną górą smaganą wichrami i ulewami, ale trudno cię złamać, czy pokonać.

Wodniku, to- wolność traktujesz jako rzecz najważniejszą na świecie, walcząc z wszelkiego rodzaju ograniczeniami i blokadami. Nie poddajesz się żadnym regułom i rygorom wybierając swobodę, choć możesz płacić za to dużą cenę. Szukasz ludzi myślących podobnie jak ty, idealistów i „swobodnych jeźdźców”.

Rybach, to- z wielką pasją i zaangażowaniem głosisz wszem i wobec idee miłości i dobroci, będąc czasem „wojownikiem o pokój”. Masz jednakże niezbyt mocną psychikę, narażoną na brak stałych i pewnych podstaw. Czasem błądzisz w swoich poszukiwaniach, będąc ofiarą przypadku i losu. Unikając spokojnej i rzeczowej analizy, idziesz często pod prąd.

Słońce

SŁOŃCE, CZYLI JAK ODNALEŹĆ SIEBIE

 Centralna gwiazda naszego układu planetarnego jest atomowym piecem dającym życie na Ziemi. Także Słonce w horoskopie mówi o tym, co jest centrum naszego życia, o wewnętrznym „ja”, o tożsamości i świadomości siebie.

Astrologia solarna w wersji gazetowej i rozrywkowej spopularyzowała pojęcie „znaku urodzenia”. To jakim jesteśmy znakiem zodiaku, to właśnie związane jest z pozycją Słońca w jego rocznym obiegu poprzez ekliptykę.

Słońce jako źródło życia i podstawowa energia kosmiczna jaka działa w naszym horoskopie, opisuje naszą osobowość, energię, siłę i konstrukcję psychofizyczną. Opowiadać będzie o tym jak funkcjonujemy w społeczeństwie, rodzinie, związkach partnerskich, relacjach zawodowych. Powie też jak radzimy sobie z emocjami, uczuciami, stresem, miłością, potrzebami psychicznymi i fizycznymi. Co jest nam potrzebne do szczęścia i co jest celem głównym naszej egzystencji. Miejsce Słońca w horoskopie, w zodiaku, domach i w aspektach unaoczni to co jest naszym podstawowym zadaniem i sensem, czyli tym co niektórzy zwą „karmą”. Nie ulega wątpliwości, że jest to najważniejszy element horoskopu, ale Słońce należy łączyć podczas interpretacji ze znakiem ascendentu i jego aspektami. Dopiero wtedy można się pokusić o pierwsze wnioski. To, że jesteśmy spod znaku Ryb, czy Lwa jeszcze o niczym nie świadczy, bo posiadając silny ascendent i słabe Słońce, będziemy widziani poprzez silniejszy element. Ale to może być każda planeta, bądź znak w horoskopie, zwana dominantą. To właśnie ona przesądza o tym co w nas jest najmocniejsze i co najbardziej widoczne i zauważalne.

Wenus

WENUS, CZYLI ZASADA PRZYJEMNOŚCI

Wiele podobieństw łączy Wenus z Ziemią. Obie planety mają podobną masę i odległość od Słońca. Podobny też mają skład chemiczny i strukturę geologiczną, tyle tylko, że na Wenus jest bardzo gorąco, bo ok. 400 st. C, wieją tam potężne huragany i padają deszcze kwasu siarkowego. Wg badań geologicznych podobne warunki panowały na Ziemi kilka miliardów lat temu. Wenus jest dopiero na początku swej drogo do życia, gdy na Ziemi jest ono w pełni, a na Marsie istniało ono najprawdopodobniej jeszcze stosunkowo niedawno, gdzie zginęło na skutek kataklizmów przyrodniczych.

Wenus władająca Wagą i Bykiem związana jest z poszukiwaniem przyjemności i zabawy. Nie jesteśmy stworzeni tylko do tego by spożywać chleb codzienny, by tylko pracować, uczyć się i znosić trudy i znoje. Wenus uczy nas, że jesteśmy także homo ludens- człowiekiem bawiącym się. Do prawidłowego rozwoju człowieka potrzebna jest także zabawa i rozrywka. Będący pod jej wpływem Byk i Waga nie należą do największych pracusiów horoskopów, dlatego też Wenus wzmacnia w nas potrzebę szukania kontaktu z innym człowiekiem poprzez flirt, zabawę, sztukę, seks, ucztowanie, rozrywkę, rozmowy i interesujące konwersacje. Nie jest zadaniem tej planety wzmacnianie obowiązków, reguł i powinności, ale dążenie do niezobowiązującej zabawy i przyjemności. Jeśli miłość to bardziej będzie to erotyczna zabawa, niż poważne decyzje „na całe życie”, najwyżej ślubny kontrakt. Jeśli jedzenie i picie, to nie po to by przeżyć, ale by smakować i delektować się jadłem i napitkiem. Jeśli dyskutować, to nie po to by roztrząsać fundamentalne prawdy i budować filozoficzne koncepcje, ale by prowadzić dowcipny i inteligentny dialog, zabawiać się ploteczkami i grami intelektualnymi.

Wenus zawsze będzie stronić od zbyt poważnych i odpowiedzialnych ról, zadań i zasad. Jeśli ma się spełnić w miłości to raczej jako kochanka, niż matka, jeśli ma pracować, to po to by się specjalnie nie utrudzić, decyzji też podejmować szybko nie lubi. Zresztą czy ktoś widział szybkiego, błyskawicznie działającego Byka, lub zdecydowaną Wagę?

Wenus tak naprawdę spełni się dopiero w kontakcie z drugim człowiekiem. Społeczne i towarzyskie role odpowiadają jej najbardziej. Bo cóż w jej mniemaniu ciekawego doświadczyć możemy w samotności, nie mogąc z nikim flirtować i zabawiać się?

Wenus w horoskopie bardzo wiele powie nam jaki mamy stosunek do przyjemności, zabawy i miłości. Czy traktujemy ją jako powinność i obowiązek, czy tylko rozrywkę i miłe spędzanie czasu? W horoskopie mężczyzny dodatkowo ujawnia wizerunek kochanki. To znaczy kogoś, kto nam odpowiada w tej roli, i niekoniecznie będzie to faktycznie osoba obecna w naszym życiu. Jest to swoisty „ideał”, choć niezupełnie w sensie pozytywnym. To po prostu ktoś kogo potrzebujemy jako seksualnej partnerki, w odróżnieniu od żony, którą symbolizuje usytuowanie i aspekty Księżyca. U kobiet zaś powie jak kochają i są kochane, oraz jak funkcjonuje ich kobiecość.

Wenus w poszczególnych znakach symbolizuje, w:

Baranie: do miłości, uczuć i zabawy masz stosunek entuzjastyczny i pełen zapału. Miłość jest dla ciebie formą odreagowania i odprężającego relaksu. W uczuciach jesteś osobą władczą, potrzebującą adoracji, poczucia siły i panowania. Brakować ci może stałości, wierności i odpowiedzialności za drugą osobę. Raczej bierzesz niż dajesz. Decydujesz niż negocjujesz.

Byku: wszędzie szukasz spełnienia i rozrywki przez zmysłowe doznania i odczucia. Unikając trudnych chwil jesteś hedonistą kochającym szczęście i przyjemność. Jedzenie i picie, kontakt z przyrodą, sztuką i zabawą czynią z ciebie człowieka kochającego pokój, przyjaźń i bezpieczeństwo materialne. Powolne i spokojne tempo życia daje ci odprężenie i relaks.

Bliźniętach: odczuwasz ogromną potrzebę nawiązywania znajomości i kontaktów, które zapewnią ci stały strumień doznań uczuciowych i intelektualnych. Potrzebujesz wielu rozmów, dialogu o miłości i związkach partnerskich. Ale masz skłonności do pewnego rozproszenia, chaosu i nerwicowego napięcia w relacjach uczuciowych i erotycznych.

Raku: w miłości potrzebujesz przede wszystkim bezpieczeństwa i stałości. Nie szukasz mocnych wrażeń, lecz delikatności, czułości i wyciszenia. Brak odwagi i energiczności w zdobywaniu miłości rekompensujesz wiernością, poświeceniem, troską i opiekuńczością. Nie przepadasz za niespodziankami, lecz wolisz miłość starą, ale dobrą.

Lwie: w miłości szukasz mocnych wrażeń, ekstazy, namiętności i szaleństwa. Kochasz w dramatyczny i pełen oddania sposób. Potrzebujesz miłości i uczuć na pełnych obrotach. Spokojne i leniwe partnerstwo szybko by cię znudziło. Potrzeby uczuciowe łączysz z zainteresowaniami artystycznymi. Sztuka jest ważną częścią twojego życia, sceną i zapleczem.

Pannie: do miłości masz zdroworozsądkowy stosunek, oparty na służebnej roli i misji. Seks okazuje się być w twoim życiu sferą nieco zaniedbaną lub spychaną na boczny tor. Rezygnujesz często ze swojej przyjemności na rzecz obowiązków, poświęcenia i pracy dla drugiej osoby. Miłość dla ciebie to przede wszystkim praca nad sobą i troska o innych.

Wadze: jesteś mistrzem flirtu, zabawy i gier uczuciowych. Miłość jest dla ciebie niezbędną strawą jak chleb i woda. Samotność znosisz bardzo źle, potrzebując za wszelką cenę obecności partnera. W partnerstwie umiesz zachować równowagę i szanujesz zdanie drugiej osoby, gdyż kompromis jest sztuką, którą potrafisz wykorzystać w celu budowania miłości.

Skorpionie: emocje i namiętności kipią aż w tobie. Jesteś w miłości i uczuciach osobą zaborczą i posesywną. Ale potrafisz stworzyć niepowtarzalny klimat i nastrój. Seks jest dla ciebie niezwykle ważną i potrzebną dziedziną życia, dlatego jesteś niezwykłym kochankiem, który potrafi pokazać tajemniczy i groźny świat zmysłów w ciekawej aranżacji i wykonaniu.

Strzelcu: w uczuciach idealizm miesza się u ciebie z ciepłą i radosną wizją miłości i seksu. W partnerstwie liczy się dla ciebie przede wszystkim wolność i wzajemne zrozumienie. Umiesz wyjść poza egoizm i codzienne kłopoty, szukając w miłości wyższych, duchowych doznań i doświadczeń. Potrafisz cieszyć się chwilą i „chwytać dzień”.

Koziorożcu: do miłości i seksu masz bardzo poważny i odpowiedzialny stosunek. Unikając zabawy i rozrywek koncentrujesz się na lojalności i uczciwym stosunku do partnera. Powściągliwość i rezerwa w okazywaniu uczuć może skrywać głębsze pokłady namiętności, choć z reguły pewne skrępowanie i dystans utrudnia osiąganie pełnej satysfakcji erotycznej.

Wodniku: seks i miłość to dla ciebie coś więcej niż tylko namiętności i erotyka. Szukasz w uczuciach wolności i przestrzeni. Spontanicznie okazujesz emocje i kochasz głęboko, ale przywiązujesz się zbytnio do obowiązków i reguł związku. Jesteś wolnym strzelcem kochającym cały świat, nie tylko jedną osobę.

Rybach: w miłości oddajesz się i poświęcasz całkowicie dla drugiej osoby i kochasz rezygnując ze swojego „ja”. Miłość jest dla ciebie przeżyciem tak intensywnym i głębokim, że zapominasz o całym świecie. Rzadko jednakże twoje uczucia są odwzajemnione z taką siłą i żarliwością, ale nie dbasz o swoje szczęście, myśląc tylko o kochanej przez ciebie osobie.

Jowisz

JOWISZ, CZYLI O KOSMICZNEJ DOBROCI

 Największy bóg nieba- Jowisz, swoją masą i działaniem przyćmiewa wszystkich pozostałych mieszkańców Olimpu. Astronomowie mówią o nim, że jest Układem Słonecznym w miniaturze, gdyż towarzyszy mu kilkanaście księżyców. Sam Jupiter ma za małą masę by być gwiazdą a jest też trochę za duży by być „zwykłą” planetą.

Jest coś przesadnego i olbrzymiego w ludziach u których Jowisz zajmuje dominującą pozycję, bądź są urodzeniowymi Strzelcami lub posiadają takiż ascendent. Używa się pojęcia „jowialność” opisując wielką serdeczność, dobroć, kordialność, ciepło i przyjacielskość. Ludzie ci swoim zachowaniem prawie, że przygniatają innych. Niejednokrotnie przesadzają w reakcjach, gestach, postawach i działaniach. Nie czynią wszakże niczego złego w ich mniemaniu. Tyle, że czasem przesyt bywa ciężkostrawny…

Jowisz poprzez swoją wielką masę i grawitację ściąga zewsząd kosmiczne śmieci: komety, asteroidy i małe planetki, chroniąc Ziemię przed katastrofami kosmicznymi, przez co „puchnie” i rośnie. Podobnie się dzieje z ludźmi jowiszowymi. Zdarza się im być otoczonymi „ciepłą” otuliną tuszy lub masy ciała. Ta kosmiczna ochrona jaką Jowisz wprowadza swoją grawitacją w stosunku do Ziemi, odnosi się także do jego astrologicznego wpływu. Uważany jest za „benefika”- z łac. dający szczęście. Zaiste jego działanie przynosi wiele korzyści i dobroci u posiadacza mocno usytuowanego Jowisza. Dodając optymizmu, wiary, nadziei i ufności sprawia, że mamy pozytywną wizję świata, co przekłada się na przyciąganie szczęścia, gdyż tak właśnie działa mechanizm powodzenia sygnowanego przez Jowisza. Dla tak dużej masy i wielkości nie można stwarzać sztucznych barier i granic, stąd wędrówki i podróże Strzelców. Jowisz w ogóle odrzuca istnienie granic i barier dążąc do wymiany myśli, idei, prawdy, wiedzy i mądrości, wszerz i wzdłuż. Humanitaryzm, humanizm, tolerancja i wolność jest już tylko oczywistą konsekwencją takiej postawy i działania.

Jowisz w organizmie rządzi wątrobą, która jest chemiczną fabryką produkującą kilkaset substancji: hormonów i enzymów. Uczestniczy w procesach krwiotwórczych, immunologicznych, oczyszcza krew z toksyn i wytwarza żółć niezbędną w procesach trawiennych. Jest zatem organem odpowiedzialnym nieomal za wszystko co dzieje się w organizmie. Posiada jeszcze ciekawą zdolność odrastania. Planeta Jowisz jest wielkim laboratorium chemicznym w którym mają miejsce niezwykle skomplikowane procesy chemiczne poprzez jego atmosferę i klimat.

Jowisz, którego mitologicznym odpowiednikiem jest Zeus- władca bogów, odpowiedzialny jest za tworzenie idei, filozoficznych i naukowych koncepcji. Platońska jaskinia jest przykładem działania energii Jupitera. Społeczeństwo aby mogło sprawnie funkcjonować potrzebuje odpowiedniego prawodawstwa i zasad funkcjonowania. Ktoś musi je tworzyć, są to właśnie jowiszowi ludzie. Od dawna astrologia przyporządkowywała Jowiszowi takie sfery życia jak: prawodawstwo, filozofia, religia, politologia, sądownictwo i wymiar sprawiedliwości, nauka i wyższe nauczanie na poziomie akademickim bądź profesorskim. Jowisz porządkuje życie tworząc koncepcje społecznego funkcjonowania i obyczajowości na poziomie całych nacji i państw. Nic dziwnego, że obok Saturna uważany jest w teorii astrologii za planetę „społeczną”.

Należy jednakże pamiętać, że „dobroć”, którą Jowisz zsyła na swego posiadacza ma także swoje zagrożenia. Współcześnie nie mówi się już o „dobrym” Jowiszu i „złym” Saturnie. Od idei do masowej zbrodni w imię jakiejś prawdy jest już niedaleko. Narzucanie nowych zasad wbrew przyjętej tradycji może nieść z sobą masową eksterminację jak w przypadku hiszpańskiej konkwisty i podboju Ameryki Północnej przez białego człowieka. A Hiszpania i Stany Zjednoczone mają silnego Strzelca w swoich horoskopach.

Jowisz przebywa mniej więcej rok w jednym znaku, więc jeśli twój Jowisz jest w:

Baranie, to jesteś naturą lubiącą zdobywać i pokonywać trudności. Nie boisz się trudów ani problemów. Jest w tobie entuzjazm i siła przebicia godna bohaterów i przywódców.

Byku, to jesteś człowiekiem niezwykle pogodnym i ciepłym. Lubisz zmysłowe rozkosze i przyjemności, bogactwo, przepych, luksus i dostatek. Cenisz sobie dobre jadło i napitki.

Bliźniętach, to masz umysł niezwykle elastyczny, twórczy i otwarty. Jesteś elokwentny i inteligentny. Błyszczysz erudycją i wygadaniem. Uczysz się i przyswajasz wiedzę błyskawicznie.

Raku, to jest w tobie ogromna chęć niesienia ludziom pociechy i dobrej nowiny. Potrzebujesz spełnić się w humanitarnych akcjach i przedsięwzięciach. Jesteś bezinteresowny i oddany sprawie.

Lwie, to zmierzasz ku najwyższym zaszczytom i chwale. Masz naturę przywódcy, szefa i przodownika. Umiesz jednoczyć ludzi pod wspólnymi sztandarami, posiadając charyzmę wodza.

Pannie, to jesteś świetnym organizatorem, racjonalizatorem i pracowitym, oddanym służbie ideowcem. Potrafisz poświęcić swoje zyski na korzyść dobra wspólnego i społecznego.

Wadze, to masz znakomite zdolności dyplomatyczne, intelektualne i artystyczne. Błyszczysz wiedzą, mądrością i inteligencją. Umiesz świetnie prowadzić dialog i rozmowę, nawet z przeciwnikiem.

Skorpionie, to masz niewyzyskane zasoby sił i życiowej energii. Odnaleźć potrafisz w najtrudniejszych nawet chwilach światełko w tunelu, wiarę i nadzieję.

Strzelcu, to działasz z rozmachem, siłą i energią. Masz w sobie zdolności medialne i przywódcze, autorytet i charyzmę. Swoją osobą wprowadzasz ład i etyczne zasady sprawiedliwości.

Koziorożcu, to potrafisz osiągać sukcesy i wspinać się na szczyty z dużą łatwością. Zajmując wysokie stanowiska kierujesz się mądrością i sprawiedliwością. Jesteś dobrym sędzią i często ostateczną wyrocznią.

Wodniku, to potrafisz jednoczyć wszystkich ludzi szukających prawdy i wolności. Bywasz przewodnikiem i liderem kontestatorów, buntowników i outsiderów.

Rybach, to niesiesz serce na dłoni, ofiarowując ludziom miłość, ciepło i dobro. Leczysz ludzkie ciała i dusze wspierając otoczenie wiarą, pozytywną siłą duchowej mądrości.

Pluton

PLUTON- DALEKI, ZŁOWROGI, TAJEMNICZY

 W mitologii greckiej Hades- Pluton, jeden z trójcy bogów Olimpu otrzymał we władanie królestwo podziemi, panował nad światem zmarłych, strzegł tajemnic i skarbów ukrytych w ziemi.

Astronomowie i astrofizycy odkryli Plutona w 1930 roku, jako konsekwencję zaburzeń orbity Neptuna. Ta maleńka, bardzo słabo widoczna z Ziemi, nawet przez radioteleskopy planeta, zdaje się mieć ogromne znaczenie dla całej ludzkości. W astrologii planetę tę utożsamia się z ogromnymi zmianami i z potężnymi energiami. Jest bezpośrednio związana z ostatecznymi wymiarami egzystencji, ze śmiercią i zabijaniem. I właśnie w 1930 roku, gdy odkryto Plutona, Enrico Fermi uruchomił pierwszy reaktor jądrowy, co zapoczątkowało erę energii jądrowej. Wyzwolenie kontrolowanej reakcji jądrowej spowodowało także początek

koszmaru śmierci nuklearnej, jaki dał wkrótce o sobie znać bombą atomową i zagładą Hiroszimy. Pluton to pierwiastek służący do budowy ładunków jądrowych, dlatego od tej pory planecie tej przypisuje się zjawiska związane z promieniotwórczością, śmiercią, energią. Co ciekawe, w latach trzydziestych, po odkryciu Plutona nikt jeszcze nie uświadamiał sobie katastrofalnego zagrożenia energią jądrową, lecz planecie tej przypisano wszystko to co w naszej świadomości związane jest z zagładą atomową i koszmarem nagłej śmierci.

Początkowo astrologowie nie przywiązywali do Plutona większego znaczenia, zakładając, że jest zbyt daleko by wpływać znacząco na los jednostek, a tym bardziej większych społeczności. Ezoterycy twierdzą, że planety transsaturnicze (Uran, Neptun i Pluton) zostały odkryte dopiero w zakresie ostatnich dwustu lat, gdyż ludzie nie potrafili by zrozumieć i zinterpretować ich wpływu na osobowość człowieka, co stało się możliwe na skutek odkryć współczesnej wiedzy, np. psychologii, także liczącej sobie ok.200 lat. Dlatego planety te niosą ze sobą tajemnicze przesłania związane z duchową i ezoteryczną wiedzą. Pluton związany jest także z tajemnicami ludzkiej duszy i ciemnymi jej zakamarkami. Właśnie w latach trzydziestych ogromną furorę robiły badania Z. Freuda, który odkrył istnienie podświadomości i stworzył zarazem psychoanalizę. Okres lat trzydziestych i czterdziestych to najbardziej chyba mroczny okres w dziejach ludzkości. Dojście do władzy Hitlera, stalinowskie czystki i prześladowania, koszmar II Wojny Światowej, masowe ludobójstwo i wreszcie użycie broni jądrowej, to najlepsza charakterystyka działania Plutona.

Ale uproszczeniem byłoby sądzić, że planeta ta przynosi wyłącznie śmierć i zniszczenie. Pluton w filozofii hinduistycznej ma swojego odpowiednika w postaci Shiwy, Boga śmierci, zniszczenia, zagłady, ale i odrodzenia, uzdrowienia, oczyszczenia. Pluton w astrologii rządzi znakiem Skorpiona, dlatego związany jest z wszelkimi głębokimi i drastycznymi rzeczami: śmiercią, życiem po śmierci, okultyzmem, przemocą, ale i hipnozą, transformacją, uzdrowieniem, wyzwoleniem potężnych możliwości twórczych i ogromnych energii.

Ludzie u których istnieje silny wpływ Plutona, a więc urodzeni w znaku Skorpiona, z silnym ósmym domem horoskopu (którym włada Pluton), lub też z ascendentem(znakiem wschodzącym) Skorpiona posiadają osobowość skrytą, nieufną, podejrzliwą. Pragną wszystko wokół i siebie samego, poddać ostrej kontroli i obserwacji. Budują sobie zaplecze bezpieczeństwa w postaci ukrytych zasobów finansowych, tajemniczych układów i powiązań. Aż się prosi by przyporządkować te cechy do takich instytucji jak: policja polityczna, służby bezpieczeństwa, wywiad, mafie, siatki szpiegowskie. Dla takich ludzi istnieje wszędzie zagrożenie, przed którym trzeba się skutecznie ochronić. Wierzą w spiskowe teorie dziejów ludzkości, w tajny rząd światowy, żydowsko-masoński spisek, itd. Jeśli ujawniają cechy konstruktywne, są dalekowzroczni, to wizjonerzy intuicyjnie wyczuwający niebezpieczeństwo i zagrożenie. Posiadają niewyobrażalną odporność i odwagę. Destruktywnie: mściwość, podstępność, okrucieństwo, zaborczość itd.

Najciemniejsze cechy plutoniczne ujawniły się w czasie pochodu rewolucji bolszewickiej, która wybuchła w znaku Skorpiona. Wszystko, co wiąże się z najgorszymi cechami Plutona zostało wtedy ujawnione. Państwo radzieckie przez cały okres swego istnienia działało pod wpływem sił plutonicznych. Wejście tej planety w swój znak (w Skorpiona) w latach osiemdziesiątych, dla wielu astrologów było sygnałem ogromnych przemian jakie muszą czekać ludzkość. W okresie tym także Pluton wszedł w opozycję do słońca Karola Marksa, co przyniosło demontaż jego idei państwa komunistycznego, wraz z pierestrojką Gorbaczowa i wiosną ludów w Europie Środkowej, zapoczątkowanej przez Polskę.

Okazało się więc, że ta maleńka planetka, jaką jest Pluton w swoim powolnym obiegu (245 lat) niesie wraz z sobą ogromne konsekwencje dla całej ludzkości, będąc swoistym łącznikiem Układu Słonecznego(jako najodleglejsza planeta) z naszą galaktyką i z całym Wszechświatem.

Saturn

SATURN I MELANCHOLIA

 Ostatnia z wielkich, znanych planet świata starożytnego, najdalsza, siódma planeta Saturn, przez blisko 2 tys. lat historii astrologii była złowieszczym symbolem cierpienia, melancholii, śmierci i samotności. Gdy Galileusz, po wynalezieniu lunety skierował ją w stronę Saturna ukazał mu się widok, który po wsze czasy będzie symbolem saturnowych cierpień, ograniczeń i restrykcji. Zobaczył mianowicie szereg pierścieni otaczających najdalszą znaną ówcześnie planetę.

W mitologii greckiej Saturn- Kronos wykastrował swojego ojca Uranosa, oraz pożarł własne dzieci, zazdrosny o swoją pozycję. Zła sława władcy czasu (kronos- z gr. czas) pokutuje do dziś, a symbolika tejże planety przetrwała jako synonim ograniczeń, blokad, restrykcji, opóźnień czasowych, ciężkich doświadczeń losowych i życiowych.

Na obrazie Albrechta Dürera „Melancholia”, widać zamyślonego, zastygłego w pozie medytacyjnej człowieka, otoczonego księgami i przyrządami astronomicznymi. Człowiek ten podpiera swoją głowę, w nastroju, który dziś nazwalibyśmy depresją, a kiedyś zwaną melancholią. Gdy przyjrzymy się lepiej obrazowi mistrza renesansu dostrzeżemy maleńki, ukryty symbol astrologiczny planety Saturn. Jest nim sierp, lub kosa. I właśnie te symbole zawsze towarzyszą obrazom Śmierci. Zatem od wieków Saturn mówi o przemijaniu, niszczącym wpływie czasu, o starości, śmierci, mądrości, wszystkim tym co wiąże się z ostatecznymi wymiarami życia. Jednakże, choć starożytni i nowożytni astrolodzy i filozofowie opisywali Saturna jako planetę niosącą cierpienie i smutek, to z drugiej strony była to planeta mędrców, alchemików, filozofów, lekarzy, uczonych, pustelników. Arystoteles twierdził, że Saturn niesie z sobą najwyższą mądrość, że jest to boska planeta, pokazująca ludziom kierunek oświecenia, wyzwolenia i doskonalenia wewnętrznego.

Współczesna astrologia przywiązuje do Saturna ogromną wagę. Niektórzy astrolodzy XX w. uważają, że jest to planeta najważniejsza, gdyż odgrywa kluczową rolę w procesie wychowania, kształcenia osobowości, ucząc poprzez dyscyplinę doskonałości wewnętrznej.

Saturn to piękna planeta, błękitna, gazowa, delikatna kula otoczona szeregiem pierścieni. Nie ma nic w niej z ponurych wizji i ze złej sławy jaką się niezasłużenie cieszy. Wszakże Saturn obdarza swoich właścicieli dość charakterystycznymi cechami. Planeta ta rządzi znakiem Koziorożca, a są to ludzie bardzo poważni, zdyscyplinowani, chłodni, ale bardzo solidni i obowiązkowi. Zwykle przedwcześnie dojrzewają, gdy ich rówieśnicy jeszcze dobrze się bawią, oni już są zatopieni w książkach, w nauce, pracują ciężej niż inni, nie skarżąc się bynajmniej.

Saturn pokazuje, że prawdziwy sukces i rozwój nie może być zbyt szybki. Nasza kultura za ideał uważa błyskawiczny rozwój, ekspansję. Dla nas ludzie sukcesu to ci, którym się wszystko udaje bez problemu. Nasza kultura nie lubi trudności, ucieka przed cierpieniem, ciężką pracą, odpowiedzialnością za siebie i innych. Nie dziwmy się zatem, że mamy mnóstwo sfrustrowanych młodych ludzi, neurotycznie goniących za sukcesem, uciekających przed trudami i cierpieniem fizycznym i duchowym w alkohol, narkotyki, seks. Niech nauczy nas przykład tych, którym powiodło się coś w sposób szybki i bez wysiłku, to są te gwiazdy jednego sezonu, albo ci co potrafili z radości przepuścić wygraną w gry losowe. Natura ma swoje żelazne prawa: za każdy sukces przychodzi nam zapłacić, ale i każde dzieło, które rodziło się długo i w cierpieniu przynosi swemu twórcy trwały owoc. Wiele religii, systemów filozoficznych i duchowych naucza, że nie należy za wszelką cenę unikać trudów i wyrzeczeń, a ograniczenia, których czasem podlegamy nie są dopustem bożym, ale próbą nauczenia nas wewnętrznej dyscypliny i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami świata.

Tzw. saturnowi ludzie, czyli ci w horoskopach których bardzo aktywnie działa Saturn, np. urodzeni w znaku Koziorożca, lub posiadający takiż ascendent, ewentualnie z bardzo trudnymi aspektami (relacjami kątowymi) do innych planet, np. Słońca, lub Księżyca, nie mogą oczekiwać spektakularnych sukcesów. Ich osiągnięcia nie będą nigdy widowiskowe, szybkie i bezproblemowe. Często się zdarza, że prawdziwe spełnienie przychodzi późno, w dojrzałej fazie życia. Ludzie saturnowi nie są specjalnie rozpieszczani przez życie. Mają wiele kompleksów i ograniczeń, często cierpią na poczucie niższości i gorszości. Nie za bardzo układają się im związki uczuciowe, w ich życiu nie ma zbyt wiele miłości i radości. Doskwierają im często depresje, i dlatego już starożytni dostrzegli związek chorób depresyjnych, melancholii, cylkofrenii, chorób afektywnych z wpływem Saturna.

Wybitny polski psychiatra Antonii Kępiński w książce o depresji „Melancholia” powrócił do tego starego określenia depresji, a gdybyśmy się lepiej przyjrzeli tej książce, dostrzeżemy na okładce słabo widoczny symbol Saturna- planety mędrców i melancholików, świętych i potępionych, władców i żebraków.

Uran

URAN I REWOLUCJA

 Patron dziwaków i odmieńców, oryginałów i maniaków, szaleńców i geniuszy. Najdziwniejsza planeta Układu Słonecznego, poruszająca się w odmienny sposób i po ekstremalnej orbicie.

Dlatego nie dziwić powinno to, że urodzeni w znaku Wodnika, czyli podległym Uranowi, są na swój sposób odmienni od otoczenia. Wszystkie planety Układu Słonecznego posiadają orbity własnej rotacji poziome, natomiast Uran jako jedyny wyłamuje się z tego towarzystwa posiadając orbitę pionową, i nie bardzo wiadomo dlaczego.

Uran został odkryty pod koniec XVIII wieku, w czasach Rewolucji Francuskiej, odkrycia elektryczności. Nic tak nie odpowiada Wodnikom, jak hasła Rewolucji Francuskiej: „wolność, równość, braterstwo”. I choć rewolucja ta nie miała wiele wspólnego ze szczytnymi ideami humanizmu, to przyjęło się, że była początkiem wielkiego demokratycznego postępu na świecie, powstaniem nowego systemu ustrojowego: republiki, czyli rządów demokratycznych. Odkrycie Urana przez Herschela, to także początek ery elektryczności zapoczątkowanej przez Beniamina Franklina. I dlatego to właśnie astrologowie wiążą z Uranem takie procesy jak nagłe eksplozje i erupcje, ostre wyładowania, gwałtowne zjawiska o szybkim przebiegu, doskonale odzwierciedla to naturę prądu elektrycznego, ale i tak odmienne zjawiska, choć o podobnym charakterze jak: rewolucje, odkrycia naukowe, postęp, nowoczesność, ruchy wolnościowe i narodowowyzwoleńcze.

Uran zachęca do indywidualizmu, niezależności, wolności politycznej i światopoglądowej. Ludzie u których planeta ta jest silnie zaznaczona (urodzeni ze Słońcem w Wodniku, lub posiadający takiż ascendent, ewentualnie silny XI dom horoskopu) to wszelkiej maści odmieńcy, dla których indywidualizm i oryginalność to sprawa życia lub śmierci. Jeśli widzimy na ulicy dziwnie ubranych ludzi, z dziwnymi fryzurami, kolorowo udrapowanych, dziwnie też zachowujących się, to możemy być pewni, że są to posiadacze silnie działającego Urana. Ludzie pod jego wpływem mają w sobie iskrę geniusza, często wyprzedzają swoją epokę wizjonerstwem. To co obecnie wydaje się być ekstrawagancją i dziwactwem za pewien czas będzie powszechnie przyjętą normą. A ludzie z Uranem często czują nowe prądy i idee oddając się im całkowicie.

Uran wywołuje na świecie nagłe zmiany i rewolucje, bardziej lub mniej krwawe. Niewątpliwie ich rezultatem jest jednak postęp i rozwój, a że rewolucja pożera własne dzieci, wiemy na przykładzie wielu z tych którzy stali na czele wielkich ruchów i przemian, choćby Rewolucji Francuskiej lub Październikowej. Niezwykłym fenomenem była rewolucja hipisowska dzieci- kwiatów (flower- power) z końca lat sześćdziesiątych. Był to bardzo ważny czas z punktu widzenia astrologii, gdyż w tym to właśnie okresie wydarzyła się niezwykle ważna koniunkcja (złączenie) Urana z Plutonem, co przyniosło na całym świecie kontestacyjny ruch, który był zwiastunem nadchodzącej Ery Wodnika. Właśnie wtedy najpełniej i najgłębiej ujawniły się idee Urana: światowego pokoju, wolności, tolerancji, braku granic, pacyfizmu, filozoficznego synkretyzmu. Ta rewolucja też pożarła swoje dzieci. Część z nich zaćpała się na śmierć, inni zagubili się w świecie pracy, pieniądza, inni znowu, jak prezydent USA Bill Clinton przeszło do obozu „przeciwnika”, czyli do świata polityki i władzy, której tak brzydzili się kontestatorzy. Ale ta rewolucja przyniosła bardzo konkretne owoce: przyspieszyła proces rozbrojeniowy, powstała świadomość zagrożeń ekologicznych i walka o ochronę ekosystemu Ziemi, zaistniał szerzej ruch praw człowieka.

Uran odpowiedzialny jest także za zjawisko globalnej wioski. Za jego przyczyną mamy ogromny postęp w dziedzinach związanych z łącznością, informatyką, telekomunikacją satelitarną, telewizją. Patronuje takim przedsięwzięciom jak internet, rzeczywistość wirtualna (virtual reality), telewizja interaktywna itd. Uran powoduje skracanie się odległości między ludźmi, powszechną komunikację i łączność. Przemiany jakie wprowadza ta planeta, mają ogromny wpływ na sferę kontaktów międzyludzkich. Wprawdzie granice między ludźmi ulegają skróceniu, ale człowiek pozostaję bardziej wyobcowany i samotny. Społeczeństwo i wspólnota dają poczucie bezpieczeństwa i oparcia w grupie, Uran stawiając na indywidualizm rozluźnia więzy wspólnotowe, dając dużo więcej poczucia wolności i niezależności, ale zarazem uświadamia, że wolność ma swoją cenę, a jest nią samotność i zdanie się tylko na siebie. Na szczęście Uran brata ludzi w powszechnej idei przyjaźni i miłości ponad egoizmami i ciasnymi interesami.

Nadchodząca Era Wodnika, której patronuje Uran wywrze kolosalne zmiany w świadomości, kulturze, filozofii i duchowości najbliższych pokoleń. Nieść to musi nieuchronnie ostry konflikt starego i nowego świata, ale żaden prorok nie był mile widziany w swoim kraju, a wielu wizjonerów i geniuszy kończyło w szpitalach bez klamek. To są właśnie te odmienne drogi, którymi Uran i jego właściciele chadzają.

Merkury

MERKURY I INTELIGENCJA

Jest najbliższą Słońcu planetą naszego Układu Słonecznego, niewielkiej wielkości i o krótkim czasie obiegu (ok.70 dni) wokół naszej gwiazdy. Obserwator z Ziemi widziałby w okolicach wschodu i zachodu Słońca ruchliwy punkcik, pojawiający się i znikający co chwilę. To Merkury, wierny przyboczny życiodajnego Słońca.

W mitologii greckiej Merkury- Hermes był posłańcem bogów, przekazującym ich wolę ludziom i władcom, herosom i nikczemnikom. W tradycji został uwieczniony jako młodzieniec z przypiętymi skrzydełkami do stóp i kapelusza. Mitologia grecka przyporządkowuje mu opiekę nad ludźmi zajmującymi się handlem, uprawą roli, rzemiosłem, ale i nad złodziejami również. Hermes niejednokrotnie wykazał się sprytem i inteligencją wobec innych bogów zasiadających na Olimpie. Potrafił oszukać największych spośród nich, ale i jednocześnie łagodził konflikty zajmując się pośredniczeniem między skłóconymi bogami. Jego spryt potrafił uratować twarz Afrodycie- Wenus zdradzającej swego męża-Hefajstosa z Aresem- Marsem, za co Afrodyta odwdzięczyła się Hermesowi tym co miała najlepszego- własnym ciałem. Merkury wszakże nie koncentrował się tylko na Olimpie i na intrygach towarzyskich wśród bogów. Z równą łatwością potrafił znaleźć się na Olimpie, jak i wśród zwykłych śmiertelników. Hermes był także przewodnikiem zmarłych w ich drodze do Hadesu. W starożytności to postać Hermesa- Totha, egipskiego mędrca, nauczyciela, lekarza i kapłana, postaci częściowo historycznej.

W astrologii Merkury (Hermes) to uosobienie cech mitologicznego boga grecko- egipskiego. W indywidualnym horoskopie mówi o wszelkich procesach związanych z inteligencją, pamięcią, zdolnościami do analizy i syntezy. Merkury określa w jaki sposób wykorzystujemy we własnym życiu możliwości naszego umysłu. Jak potrafimy przyswajać wiedzę i uczyć się. Jego harmonijna pozycja daje wielką łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Ludzie z silnym Merkurym w lot łapią wszystko to co się dzieje wokół nich. Posiadając świetne zdolności percepcji, doskonale orientują się w skomplikowanych relacjach świata kultury, biznesu, polityki, nauki. Pozycja w indywidualnym horoskopie Merkurego ujawni w jaki sposób nawiązujemy kontakty z otoczeniem na poziomie werbalnym i intelektualnym. Pokaże też jaki posiadamy stosunek do informacji. Są ludzie, którzy nie interesują się tym co dzieje się na świecie. Są zamknięci na wiadomości przekazywane przez masmedia. Nie obchodzi ich nawet to co się dzieje u sąsiada. Tacy ludzie na pewno posiadają słabo uaktywnionego Merkurego, albo ich percepcja idzie w głąb, poprzez zwrócenie uwagi na kwestie duchowe i wewnętrzne, dlatego zamykają się przed światem chaosu i zalewu informacji. Ludzie z silnym Merkurym potrzebują ciągłej stymulacji: czytają gazety, oglądają wiadomości i informacje. W najgorszym wypadku są to typowe gaduły, które bezkrytycznie powielają plotki, a w bardziej ambitnej wersji stają się dostarczycielami cennych wiadomości.

W astrologii Merkury steruje centralnym układem nerwowym, stymulując przepływ prądów płynących między neuronami. Także odpowiada za komunikację organów ciała z mózgiem poprzez system nerwowy. Ten proces ma swoją analogię w świecie poprzez przepływ informacji, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdego społeczeństwa. Dlatego ludzie posiadający silnego Merkurego zajmują się profesjami związanymi z informacją: dziennikarstwo, reklama, marketing, handel. Także zawody związane z pośrednictwem i przekazywaniem wiedzy: nauczyciele, tłumacze, lingwiści, informatycy i programiści. Sfera Merkurego związana jest z ruchem, a więc przyporządkowuje takie dziedziny życia jak: transport, telekomunikacja i teletransmisja, giełdy kapitałowe i towarowe, wszelkie pośrednictwo w usługach i handlu, pośrednictwo pracy.

Ktoś, kto ma słabego, lub nieharmonijnego Merkurego w horoskopie może mieć różne kłopoty z informacją. Przynosi to trudności w przyswajaniu wiedzy i uczeniu się, trudności w artykulacji (jąkanie się, zła wymowa), kłopoty z mówieniem i zapamiętywaniem. Często przynosi nerwowość i napięcie psychiczne. U ludzi z nieharmonijnym Merkurym mogą pojawić się choroby psychiczne i nerwice. Bywają nadpobudliwi i nieskoncentrowani. Zbyt silny Merkury może przynieść rozproszenie i nadmiernie aktywny umysł, o skłonnościach do intelektualizowania wszystkiego wokół. Merkury jest zawsze blisko Słońca, dlatego z reguły znajduje się w naszym horoskopie w znaku naszego Słońca, poprzedzającym go, lub następnym.

Merkury w poszczególnych znakach przybiera odmienne oblicze. Będąc w Baranie powoduje, że myślimy bardzo szybko, ale chaotycznie. Uczymy się sprawnie, ale łatwo zapominamy. Brakuje refleksji i głębi. Posiadając Merkurego w Byku jesteśmy w myśleniu powolni i mało błyskotliwi. Cechuje nas za to upór w zgłębianiu trudności i zawiłości. Merkury w Bliźniętach daje wielką erudycję, ruchliwość i szybkość w zbieraniu informacji, grzeszymy wszakże powierzchownością. Gdy jest w Raku, unikamy nowości. Jesteśmy swoistym sejfem i archiwum staroci. Wolimy sprawdzone informacje, niż plotki i sensacje. Merkury w Lwie daje zdolności krasomówcze i artystyczne, świetny dowcip, ale łatwo popadamy w maniery i wyniosłość. Jeśli Merkury jest w Pannie jesteśmy bardzo precyzyjni w tym co mówimy i robimy, potrafimy świetnie analizować, ale stajemy się też oschli. Posiadając go w Wadze lubimy piękno, sztukę i jesteśmy estetami. Cenimy sobie wypowiedzi eleganckie, a wyrażamy się kulturalnie i ze smakiem. Gdy Merkury jest w Skorpionie lubimy penetrować tajemnice, ale jesteśmy małomówni i skryci, wiemy, że informacja może być niebezpieczna. W Strzelcu Merkury daje szerokie horyzonty umysłowe, sprawny intelekt, ale i rubaszne poczucie humoru, czasem ocierające się o grubiaństwo. Gdy jest w Koziorożcu cenimy sobie powściągliwość w mówieniu. Nasze wypowiedzi nie są błyskotliwe, ale ich forma jest zdecydowana. W Wodniku Merkury przynosi iskrę geniusza. Cechuje nas dalekowzroczność i idealizm. Jednakże sięgając bardzo daleko, czasem umyka nam to co bliskie. W Rybach Merkury nie pozwala na precyzyjne wypowiedzi. Umysł zdaje się błąkać w świecie fantazji i marzeń. Tutaj zaciera się krytycyzm, a wszystko może być prawdą.