Podstawowa sesja astrologiczna

Podstawowa sesja astrologiczna obejmuje:

– opis osobowości klienta, zarys najważniejszych zadań życiowych,
– kondycja psychofizyczna, zdrowie, profilaktyka,
– uwzględnienie kluczowych problemów i konfliktów z otaczającym światem, karma, los, przeznaczenie,
– szanse, wyzwania, uzdolnienia, możliwości, preferencje zawodowe, kariera, praca,
– związki partnerskie, kontakty uczuciowe, miłość i erotyka, wizerunek partnera (partnerki),
– analiza aktualnych wpływów astrologicznych, związane z nimi zadania, możliwości, zagrożenia, oraz szanse,
– prognoza astrologiczna na okres pięciu lat,

Horoskop w wersji podstawowej to dwugodzinne spotkanie.
Koszt – 500 zł.

Pełna interpretacja

Jest to interpretacja horoskopu połączona ze swoistym mini-treningiem astrologicznym, z kosmogramem klienta w tle. Ta wersja horoskopu zawiera program z sesji podstawowej, jednak w wersji rozszerzonej. Obejmuje również dodatkowe techniki astrologiczne (do ustalenia z klientem).

Są to m.in.:
– astrokartografia i przestrzeń lokalna (analiza korzystnych kierunków i miejsc na mapie), oraz najlepszego miejsca zamieszkania, pracy, związku, szczęścia (w kraju i na świecie),
– w przypadku osób, które zmieniły miejsce zamieszkania na znaczną odległość (zagranica), dokonujemy analizy tej zmiany i jej wpływu (tzw. relokacja horoskopu)
– analiza porównawcza dwóch osób: związki partnerskie, erotyczne, przyjacielskie, małżeńskie, rodzice – dzieci, itd. W przypadku chęci zbadania relacji z innymi osobami, potrzebne będą ich pełne dane urodzenia (data, godzina i miejscowość),
– relacje zawodowe
– partnerstwo w biznesie,
– analiza szans i możliwości rozwojowych związku,
– skrócona analiza horoskopu indywidualnego obu partnerów,
– indywidualne prognozy krótko i długo terminowe dla obu partnerów, oraz prognoza dla związku,
– rozszerzona prognoza długoterminowa (powyżej pięciu lat), oraz dodatkowe techniki prognostyczne (m. in. solariusz)

Pełna wersja horoskopu to trzygodzinne spotkanie.
Koszt – 650 zł.

Powtórna sesja

Dla osób, które już kiedyś miały sporządzony horoskop urodzeniowy u mnie, lub u innego astrologa, nie są zainteresowane interpretacją horoskopu urodzeniowego, lecz potrzebują „dalszego ciągu”, ewentualnie coś ważnego się dzieje w ich życiu, pojawiają się jakieś zmiany, nowe wyzwania, bądź problemy, które wymagają konsultacji.

Sesja trwa półtorej godziny.
Koszt – 400 zł.

Sesje dodatkowe

Jeśli klient, który odbył ze mną spotkanie, ma dodatkowe pytania, problemy i potrzeby, istnieje możliwość przedłużenia sesji, w postaci ustalenia dodatkowego terminu po pierwszej sesji, lub drugiej (Skype lub telefon). Każda dodatkowa sesja (sesje) trwa (trwają) 75 minut.

Koszt każdej dodatkowej sesji to 250 zł.

Oferta

Wyśłijclear