Rosja, Biesłan, zaćmienie Słońca i rewolucja

Pewien znany w Polsce rosyjski astrolog ogłosił swoją przepowiednię, która zakłada, że Rosja stanie się wielką potęgą. Wieszczy, że jego kraj będzie bogaty, szczęśliwy i że ludziom się będzie tam żyło dostatnio. Dużo gorzej zaś widzi losy Stanów Zjednoczonych, których przyszłość widzi w czarnych barwach. Ogłasza, że USA grozi rozpad i secesja niektórych stanów. Czytając te wieszczby nie można nie dojść do wniosków, że KGB miało swoje macki nawet wśród ludzi zajmujących się w Rosji i w dawnym Związku Radzieckim ezoteryką i astrologią. Czytając te prognozy, widać w tym rękę typowego imperialnego myślenia rosyjskiego. Rosyjski astrolog miał jednak rację, ale pomyliły mu się kraje. Rzeczywiście rozpad państwa jest nieuchronny, ale bynajmniej nie dotyczy to Ameryki, ale właśnie dokładnie Rosji. We wrześniu po raz kolejny przekonaliśmy się, jakie siły rządzą w Rosji. Wydarzenia w Biesłanie uświadomiły nam dobitnie, że w Rosji demokracji nie ma i bardzo długo nie będzie. I bardzo się mylą Ci, którzy uważają, że Rosja szybko i sprawnie podniesie się z upadku i znów stanie się mocarstwem. Dla Polski Rosja niemal od zawsze była wrogiem i większość nieszczęść ostatnich kilkuset lat wiązała się z imperialnymi poczynaniami tego kraju. I przeciwnie. Polska kilkukrotnie stawała na nogi, gdy w imperium rosyjskim coś się działo nie tak. Nie powinniśmy się więc specjalnie cieszyć, że Rosja odbudowuje swoją potęgę, bo jest ona budowana na totalitarnych strukturach. Jednak przyszłość Rosji wcale nie jest różowa. W pod koniec października będzie miało miejsce całkowite zaćmienie Księżyca, które ma ogromne znaczenie dla Rosji. Po raz kolejny (po majowym zaćmieniu Księżyca i zaćmieniach z lat poprzednich) zaćmienie (węzły księżycowe) znajdzie się na Słońcu Rewolucji Październikowej z 1917 roku, czyli wydarzenia, które spływało krwią i którego nieszczęsne konsekwencje widzimy nadal m.in. w Czeczenii. Wnioski jakie z tego się nasuwają, pozwalają przypuszczać, że nie uda się Putinowi odbudować imperialnej Rosji. Kraj ten w obecnej formie jest skazany na rozpad i głębokie, transformacyjne zmiany w Rosji nadal będą miały miejsce. Kraj ten zaliczy w nadchodzącej przyszłości jeszcze wiele wstrząsów i kataklizmów, które dramatycznie zmienia Rosję i jej dalsze losy. Będziemy jeszcze nieraz do tego wracać, gdyż zamach w Biesłanie nie był bynajmniej ostatnim takim wydarzeniem i wiele jeszcze takich w Rosji będzie miało w najbliższej przyszłości miejsce.

Świat w październiku

Jest szansa, że październik będzie nieco lepszym miesiącem dla świata na tle całego roku. Mniej będzie konfrontacyjnych układów i konfiguracji, więc jest szansa, że będzie mniej zamachów terrorystycznych, kataklizmów i konfliktów. W połowie miesiąca będzie miał miejsce pomyślny trygon Marsa do Neptuna. Układ ten da na kilka dni poczucie, że być może świat zmierza w stronę jakiegoś porozumienia, harmonii i pokoju. Mars w Wadze jest pozbawiony agresji i szuka konstruktywnych kontaktów ze światem. To daje szansę na obniżenie wojowniczych nastrojów, tendencji imperialistycznych, chęci wywoływania wojen i planowania zamachów terrorystycznych. Październik będzie bardzo dobrym dla światowej gospodarki miesiącem. I choć inwestorzy boją się października, gdyż w miesiącu tym często zdarzały się załamania kursów giełdowych, to tym razem do niczego złego nie dojdzie. Możemy liczyć na pozytywne przeobrażenia na polu gospodarczym w najważniejszych gospodarkach: w USA i w Unii Europejskiej, gdzie może dojść do nieśmiałych prób nieco odważniejszych reform. Ustabilizują się ceny nośników energii, a zwłaszcza ropy. Więcej się będzie mówiło o pokoju, porozumieniu, negocjacjach, kompromisie i dogadaniu. Spokojniej będzie w Iraku i na Bliskim Wschodzie. I choć zamachy nie miną, to jednak poprawi się nieco klimat polityczny w tym rejonie świata. Zaćmienie Księżyca z 28 października sygnalizuje, że Rosja musi się liczyć z tym, że w ciągu kilku nadchodzących miesięcy kraj ten zaliczy kolejne wstrząsy i katastrofy, które nie pozwolą odbudować imperialne struktury tak jakby sobie tego życzyli byli funkcjonariusze aparatu przemocy z czasów Związku Radzieckiego. Zaćmienie Słońca i Księżyca w październiku zwiastuje kolejne fale epidemii chorób zakaźnych w Azji, ale rozprzestrzeniać się będą one na niemal cały świat. W październiku będzie mniej kataklizmów przyrodniczych i mniej anomalii pogodowych w porównaniu z wyjątkowo niespokojnym wrześniem.

Kraj
Październik będzie stał w kraju pod znakiem ogromnych afer, skandali i sensacji, porównywalnych lub przewyższających aferę Rywina. Mars przechodzi przez III dom horoskopu Polski wchodząc w koniunkcję z obecnymi tam Uranem i Neptunem. W horoskopach politycznych III dom symbolizuje handel, komunikację, oświatę, ale przede wszystkim środki masowego przekazu i media. To zatem, co się będzie działo w październiku, przejdzie wszelkie oczekiwania komentatorów. Mars wyzwoli ogromne napięcie uderzając w koniunkcję Urana z Neptunem w III domu horoskopu Polski. Jest to zapowiedź wielkiej, totalnej klęski w jaką nieuchronnie zmierza SLD i żadne działania jej już przed tym nie uchronią, a formacja ta i ludzie z nią związani już wkrótce odejdą w polityczny niebyt. Na scenie politycznej dojdzie do ogromnych przetasowań, zmian i przeobrażeń, które poważnie zmienią krajobraz polityczny Polski. Październik będzie znakomitym miesiącem dla gospodarki, która szybko się będzie rozwijać i nawet ekonomiczna ignorancja rządzącej lewicy nie zagrozi wzrostowi gospodarczemu. W październiku może dojść do poważnych katastrof komunikacyjnych i wypadków.