Ciężki rok dla Jana Pawła II
To bardzo trudny rok dla Ojca Świętego, gdyż skumulowało się teraz w jego horoskopie kilka nieharmonijnych, ostrych układów. Progresja Księżyca przez swoją pozycję urodzeniową jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego człowieka. Papież więc musiał stanąć wobec dramatycznych decyzji i wyborów. Wiemy już jednak, że nie poda się do dymisji i aż do śmierci będzie sprawował swój urząd. W czerwcu i w lipcu czekają go najtrudniejsze w skali wielu lat układy. Przejście Saturna przez Imum Coeli horoskopu pontyfikatu papieskiego jest silnie kryzysowym momentem, gdyż miejsce to jest odpowiedzialne za stabilizację, poczucie bezpieczeństwa i równowagi. Saturn na pewni nie ułatwi papieżowi spokojnej pracy. W lipcu zaś Saturn znajdzie się na Medium Coeli, czyli na górze horoskopu. O ile dla wielu ludzi jest to zwykle pozytywne doświadczenie, gdyż wiąże się często ze żniwami, osiągnięciem celu i gratyfikacją za trud i pracę, o tyle w przypadku, gdy w horoskopie pontyfikatu na dole jest Saturn, a urodzeniowo na górze, to musi być związane z silnym kryzysem. We wrześniu Jowisz przechodzący przez ascendent horoskopu urodzeniowego da papieżowi ogromne wzmocnienie i wsparcie, szczególnie kondycyjnie i zdrowotnie.

Niebo w marcu

Słońce przebywa w Rybach, by 20.03 o godz. 13.34 wejść w Barana, rozpoczynając tym samym astronomiczną wiosnę. W Baranie znajdzie się również Merkury, a w III dekadzie miesiąca także Wenus. Mars przebywa w Koziorożcu, by 20.03 wejść do Wodnika. Jowisz kontynuuje swoją retrogradację w Wadze, Saturn zaś wróci do ruchu postępowego w Raku w III dekadzie miesiąca. Uran przebywa w Rybach, Neptun w Wodniku, Pluton zaś w Strzelcu i pod koniec miesiąca rozpocznie ruch wsteczny. Księżyc znajdzie się na nowiu 10.03 w Rybach. Na pełni będzie 25.03 w Wadze.

Świat w marcu

Marzec będzie jednym z najważniejszych, ale i jednocześnie najmniej spokojnych miesięcy tego roku. Czekają nas niezwykle dramatyczne wydarzenia o bardzo gwałtownym przebiegu. Początek miesiąca znajduje się pod wpływem półkrzyża znaków kardynalnych, który utworzą znajdujące się w opozycji Mars w Koziorożcu i Saturn w Raku, a do nich w kwadraturze ustawi się Jowisz. To niezmiernie konfrontacyjna konstrukcja, która może stać się zapalnikiem ponownie rozniecającym falę przemocy i nienawiści wszędzie tam, gdzie toczą się konflikty i spory. W marcu będzie zatem bardzo gorąco i niespokojnie w Iraku. Należy się liczyć z gwałtownym wzrostem ilości zamachów terrorystycznych, które nowe władze irackie postawią przed szalenie trudnymi decyzjami politycznymi. W Iraku będzie miała miejsce jakaś duża akcja wojskowa skierowana przeciw terrorystom, gdyż sytuacja będzie już na tyle groźna, że trzeba będzie podjąć radykalne środki i działania. Równie niebezpiecznie zrobi się w Palestynie i w Izraelu. Pokój który już niemal zaczął gościć w tych targanych konfliktami rejonach świata, zawiśnie na włosku. Radykałowie po obu stronach konfliktu izraelsko-palestyńskiego uczynią wiele, by uniemożliwić wszelkie porozumienia. Groźnie też będzie się robić wokół zaangażowanych mocno w bliskowschodnie niepokoje Iranu i Syrii. W połowie miesiąca atmosfera się nieco uspokoi, gdyż ton nadawać będzie pomyślny trygon Jowisza do Neptuna. Siły rozsądku i umiaru na chwilę dadzą o sobie znać, co sprzyjać będzie uśmierzaniu wszelkich napięć. Być może jakieś autorytety religijne swoim głosem spokoju i rozsądku gasić będą ostre i gwałtowne zapędy. Dramaturgia znów wzrośnie wokół pełni Księżyca, która będzie miała miejsce 25 marca. Znajdzie się ona w kwadraturze do Marsa, co jest bardzo złym sygnałem dla pokoju światowego. W tym czasie może dość do wybuchu poważnych starć, wojny lub powstania w tych miejscach, które uchodziły jeszcze całkiem niedawno za spokojne. Marzec będzie fatalnym miesiącem w naturze i w klimacie. Ilość anomalii przyrodniczych przekroczy wszelkie wyobrażalne granice. Zarówno na początku marca jak i na pełni 25.03 dojdzie do niezwykle gwałtownych i dramatycznych wydarzeń takich jak trzęsienia ziemi, gwałtowne ulewy i powodzie. Niespokojna pogoda da się też mocno we znaki również Europejczykom. Po w sumie dużych wzrostach notowań giełdowych, w marcu musimy się liczyć z dość znaczącą korektą, która w niektórych przypadkach może być już niemal krachem. Ostre wahania kursów giełdowych i duże spadki są niemal nieuchronne. Znów nastąpi zamieszanie na rynkach walutowych i znów jest możliwy duży spadek dolara w stosunku do innych walut. Rosnąć też mogą ceny nośników energii, ropy i paliw. Gospodarka światowa dostanie w marcu solidnej czkawki, ale nie ma mowy o żadnym poważniejszym kryzysie lub załamaniu. Kłopoty będą miały Stany, dla których marzec będzie wyjątkowo niekorzystnym miesiącem. Wiązać się to będzie z dużym zagrożeniem terrorystycznym. Znów bardzo niespokojnie zrobi się na obszarze byłych republik kaukaskich i w Rosji. Rosja będzie też wzniecała niepokój na Ukrainie chcąc dzięki komunistom i populistom wzmocnić swoje wpływy w tej tradycyjnie jej przypisanej strefie wpływów.

Kraj

Jowisz wracający koniunkcją do stellum w III domu horoskopu Polski to znak, że kampania wyborcza rusza z kopyta. Przed nami kolejna fala skandali i sensacji z głównie politykami lewicowymi w tle. Tempo wydarzeń w kraju będzie niezwykle wysokie, a atmosfera wyjątkowo gorąca. Jeśli komuś się wydaje, że nasze relacje z Rosja się poprawiają, jest w poważnym błędzie. Na descendent horoskopu Polski wkracza Neptun. Miejsce to odpowiedzialne jest za partnerstwo i związki. Możemy się zatem spodziewać całej serii wyjątkowo perfidnych działań skierowanych przeciwko Polsce ze strony Rosji, których agenci pływu montują przy pomocy Rydzyka i Leppera V kolumnę. Stara radziecka metoda wzniecania zamieszania, jątrzenia, stawiania na wywrotowców i szumowiny objawi się w całej okazałości, więc musimy się spodziewać licznych ataków na Polskę ze strony tzw. światłych i postępowych sił europejskich. Znów okaże się, że nie mamy zbyt wielu przyjaciół i sojuszników, choć pewne nadzieje możemy wiązać z budowaną koalicją z Ukrainą, krajami nadbałtyckimi. Dyplomatyczną pomoc okaże nam też USA.