Prognoza grudzień 2006

Listopadowa zaduma „Listopad dla Polaków niebezpieczna pora” pisał Stanisław Wyspiański. W znaku skorpiona (11 listopada) Polska się odrodziła po 150 latach niewoli. W Skorpionie wybuchła w Rosji krwawa Rewolucja Październikowa. Ten listopad też przyniósł smutek i cierpienie rodzinom zabitych górników w kopalni Halemba. To już druga tak straszna tragedia w tym roku, po zawaleniu się…

Prognoza listopad 2006

Czy Polska znajduje się w kryzysie? To dość dziwnie sformułowane pytanie, gdyż dla wielu ludzi mogło by być pytaniem z tezą. Z jednej bowiem strony jesteśmy zasypywani dramatycznymi doniesieniami o szkolnej przemocy, samobójstwach, tajnych operacjach WSI, teczkach, szafach, listach, agentach. Z drugiej zaś strony mamy znakomite wyniki w gospodarce, a główne parametry ekonomiczne są na…

Prognoza październik 2006

Koniec świata despotów Rok 2006 jest generalnie bardzo korzystny dla twardych reżymów, bezwzględnych dyktatur deptujących prawa człowieka, wszelkiej maści autokratów i despotów. Jednak nie dla wszystkich. Zgodnie z przewidywaniami przyszła kryzka na Fidela Castro. Saturn przechodząc przez jego Słońce stawia go wobec niezwykle ciężkiej próby, z której raczej się już nie podniesie. Jego los jest…

Prognoza sierpień 2006

Czy Bliski Wschód znów zapłonie? Istnieją przepowiednie mówiące o tym, że na Bliskim Wschodzie może dość do totalnej wojny, a niektóre spekulacje idąc tym tropem prorokują użycie w tym rejonie świata taktycznej broni jądrowej. Ostatnie dwa miesiące rzeczywiście nie napawają optymizmem i można odnieść wrażenie, że coś wyjątkowo złego znów się tam zaczyna dziać. Rzeczywistość…

Prognoza lipiec 2006

Efekt cieplarniany – efekt zagrożenia Jedną z cech leżących u podstaw natury człowieka jest życie w lęku i stała obecność różnych zagrożeń i niebezpieczeństw, które są częścią naszej egzystencji. W sensie zbiorowym przejawia się to w różnego rodzaju masowych lękach, na jakie ludzkość cierpi i które są zapewne jakąś konsekwencją mechanizmów z pogranicza psychologii społecznej,…

Prognoza lipiec 2006

Efekt cieplarniany – efekt zagrożenia Jedną z cech leżących u podstaw natury człowieka jest życie w lęku i stała obecność różnych zagrożeń i niebezpieczeństw, które są częścią naszej egzystencji. W sensie zbiorowym przejawia się to w różnego rodzaju masowych lękach, na jakie ludzkość cierpi i które są zapewne jakąś konsekwencją mechanizmów z pogranicza psychologii społecznej,…

Prognoza maj 2006

Ewangelia przebaczenia Odkrycie kilkanaście lat temu apokryficznej Ewangelii Judasza datowanej na III wiek i jej publikacja w okolicach Wielkanocy wywołała spore zamieszanie, wyzwoliła silne emocje i polemiki zwolenników gnostyckich korzeni historii chrześcijaństwa, ale też i ostre potępienie przedstawicieli Kościoła oskarżających właścicieli praw autorskich publikacji tekstu apokryfu o szukanie taniej sensacji i chęć zarobienia szybkich pieniędzy…

Prognoza kwiecień 2006

Astrologia optymistyczna Przepowiadanie przyszłości, proroctwa, wizje i intuicyjne objawienia mają w sobie szczególny i wyjątkowy wymiar, ale jest to wymiar pełen grozy, lęku, przerażającej niepewności. Przepowiednie z reguły niczego dobrego nie mówią o przyszłości i na palcach jednej ręki można by dać przykłady tych, które mają jasny, pozytywny wymiar. A nawet jeśli mają takie oblicze,…

Prognoza marzec 2006

Horoskop Polski – horoskop karmy Nie ma w środowisku astrologów jasności w kwestii horoskopu Polski. Przyjmuje się, że horoskop Polski winien być postawiony na datę chrztu z 966 roku. Pewne przypuszczenia zakładają, że wydarzenie to mogło mieć miejsce w wielkanocną niedzielę. Jednak godzina tego wydarzenia jest już rzeczą problematyczną i sporną. Stąd też i ascendent…