Prognoza na rok 1999

„I widziałem znak na niebie wielki i dziwny: siedem Aniołów, mających siedem plag ostatecznych , iż w nich wykonany jest gniew Boży.” *

*Apokalipsa św. Jana Apostoła rozdz. XV.01

Czy powinniśmy bać się nadchodzącego roku, który wg astrologicznych obserwacji i analiz rysuje się niewesoło? Zmiany, które przewidują wyrocznie Nostradamusa, Edgara Cayce, ks. Klimuszki, Wangi i innych, nie muszą być aż tak katastrofalne jak to ma miejsce w ich proroctwach. Ale nie łudźmy się, zbliżające się millenium to czas wielu wstrząsów, przeobrażeń i katastrof. Nastąpią w 1999 roku wydarzenia, które mogą zachwiać dotychczasowym porządkiem światowym.

Z punktu widzenia numerologii 1999 rok jest jedynką, ale trzy dziewiątki w nim obecne to zwiastun niezłego chaosu, który może nawiedzić świat. Dziewiątka jest liczbą rozproszenia, zamieszania, ruchu i przemian. Aż trzy w jednej dacie zwiastują potężne wstrząsy w wielu sferach i na wielu obszarach. Będzie to także początek nowego cyklu numerologicznego, gdy 1999 to jedynka. Dziewięć lat temu (1990) waliły się totalitarne systemy komunistyczne. W 1981 wybuchła w Polsce Solidarność i zaczął się rodzić ruch, który później zmienił świat.

Jedynka numerologiczna, która rozpocznie nowy dziewięcioletni cykl spowoduje niewątpliwie narodziny czegoś, co będzie wkrótce miało wielkie znaczenie. Spodziewajmy się nowych prądów filozoficznych, religijnych, duchowych, zmian w świecie polityki i władzy, rozkwitu nauki i sztuki. Ale i chaosu, zamieszania, fundamentalizmu i fanatyzmu także. Nadchodzący rok będzie czasem geniuszy, ale i szaleńców. Więcej pojawi się ludzi ciekawych, niezwykłych, oryginałów i ekscentryków. Pojawi się też więcej „zbawiaczy świata”, proroków, wieszczów, nawiedzonych guru i wierzących w swoją nieomylność sekciarzy. Będzie to bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze duchowym i religijnym czas. Choć spodziewajmy się w związku z tym raczej zamieszania, niż dialogu, współpracy, bądź przyjaznego filozofowania. Będzie to czas wyśmienity dla skrajnych postaw i terroryzmu ideowego. Liberalne, tolerancyjne i wolnościowe hasła mieszać się będą z integrystycznymi, skrajnie konserwatywnymi postawami po stronie wielu religii i systemów duchowych.

Świat przeżyje kolejną serię perturbacji globalnego systemu gospodarczego. Spodziewać się można bardzo rozległego kryzysu światowego, który obejmie kolejne kraje, dotychczas przezeń oszczędzone. Ostry kryzys gospodarczy może dotknąć takie potęgi jak USA, Niemcy, Chiny i cały obszar Unii Europejskiej. Zwiastuje to wieloletni okres powszechnego kryzysu światowego, z którego konsekwencji wielu ludzi jeszcze sobie nie zdaje sprawy.

Potężne kryzysy będą miały miejsce na łonie wielu religii. Dotyczy to zwł. Kościoła Katolickiego, który będzie się zmagał z coraz większą ilością wewnętrznych sporów i konfliktów, a także z zagrożeniami zewnętrznymi. Następować będzie odrodzenie się wielu starych i zapomnianych religii i kultów. Wstrząsy i okres poważnych konfliktów przeżyje także świat islamu, który może się coraz bardziej radykalizować, choć powstawać będą na jego obszarze coraz silniejsze nurty reformatorskie, liberalizujące dotychczasową ortodoksję.

Natomiast rewolucyjne wydarzenia czekają świat nauki i wiedzy. Odkrycia dokonane w przyszłym roku będą miały niewyobrażalne znaczenie dla przyszłości całej ludzkości. Największe wstrząsy będą związane z odkryciem wielu szczelnie zamkniętych tajemnic i tajnych historycznych przekazów. Możliwe, że nastąpi przełom poprzez ujawnienie informacji dotyczących kontaktów agencji rządowych, szczególnie w USA, z cywilizacjami pozaziemskimi, oraz fakty związane z badaniami pojazdów i napędów UFO. W ogóle wszelka informacja będzie płynęła jak nigdy dotąd. Nastąpi cała seria rewolucji związanych ze sposobem transferu i dostępu do informacji. Ogromny rozwój technologii kosmicznych, telekomunikacyjnych, fizyki, inżynierii genetycznej i medycyny która odniesie wielkie sukcesy w walce z wieloma chorobami, szczególnie z AIDS, ale istnieje poważne zagrożenie wybuchem nowych, strasznych i nieznanych dotąd chorób. Natura będzie robiła bardzo przykre niespodzianki nauce i medycynie ujawniając nowe zagrożenia i epidemie.

Wyjątkowo niespokojną sferą będzie klimat i związane z nim anomalie i kataklizmy przyrodnicze. Najprawdopodobniej sprawdzą się czarne scenariusze potężnych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów w USA, Azji i południowej Europie. Szaleć będą wyjątkowe huragany, nie są wykluczone potężne powodzie i inne zjawiska atmosferyczne na dużo większą skalę niż nam się to obecnie wydaje.

W sferze polityki możemy mieć do czynienia z ogromnym chaosem. Brakować będzie światowego przywództwa ze strony USA, które będzie zmuszone do koncentracji na problemach wewnętrznych. Rosja przeżywać będzie konwulsje gospodarcze i polityczne. Narastać będzie tam anarchia i tendencje separatystyczne ze strony wielu narodów. Upadać będą z wielkim hukiem reżymy totalitarne w Azji i Afryce, która znowu pogrąży się w szaleństwie wojen plemiennych. Ogromne ambicje polityczne światowego mocarstwa zaczną ujawniać Chiny, które rozpoczną pierwsze eksperymenty z demokracją. Wybuchnąć może wiele lokalnych, niewielkich konfliktów zbrojnych w wielu miejscach świata, które jednakże zaczną stawać się problemem globalnym, na skutek zagrożenia użycia bronią jądrową, czego można obawiać się na Bliskim Wschodzie. Tam może dojść do poważnego wybuchu zbrojnego i niepokojów społecznych.

STYCZEŃ

Bardzo niebezpieczny miesiąc na świecie. Będą w styczniu miały miejsce dwa astrologiczne półkrzyże. Istnieje zagrożenie wybuchem terroryzmu i zamachów bombowych. Możliwość wystąpienia w poł. miesiąca ostrych konfliktów zbrojnych o dalekosiężnych konsekwencjach. Prawdopodobne podłoże konfliktu- nacjonalizm, szowinizm i fundamentalizm religijny. Miesiąc pod znakiem dyktatorów, przemocy i siły. Chaos na światowych giełdach i panika wśród inwestorów

LUTY

Dość spokojny czas stabilizujący styczniowe zamieszanie. Sukces odniosą akcje dyplomatyczne. Zarysują się zręby nowego ładu politycznego, oparte na ideach humanizmu i wolności. Możliwe upadki reżymów i systemów totalitarnych. Poważne odkrycia naukowe. Rewolucyjne zmiany w wielu Kościołach i religiach.

MARZEC

Bardzo dobry czas dla Polski, choć wiele wymagający. O naszym kraju będzie się dużo mówiło. Mamy szansę na jakiś spektakularny sukces na arenie światowej. Dobry czas w gospodarce, choć istnieje konieczność prowadzenia twardej polityki monetarnej i budżetowej. Fatalne wyniki przyniosłoby osłabienie w tych dniach dyscypliny finansowej w kraju. Pewna poprawa na rynkach i giełdach światowych.

KWIECIEŃ

Zagrożenie poważnymi kataklizmami przyrodniczymi. Możliwe są katastrofalne trzęsienia ziemi, oraz inne zagrożenia przyrodnicze. Odgrzanie starych konfliktów militarnych w zapalnych regionach globu. Znowu niepokój na rynkach finansowych. Szczególnie koniec miesiąca nie rysuje się zbyt różowo na skutek niebezpieczeństw jakie mogą nawiedzić świat, szczególnie związanych z działaniem nieobliczalnych, szalonych jednostek, np. terrorystów.

MAJ

Może być to miesiąc katastrof i kataklizmów, szczególnie pod jego koniec. Możliwość wystąpienia dużej ilości ofiar i strat materialnych. Niestabilny miesiąc dla pokoju światowego.

CZERWIEC

Spokojny miesiąc bez ważniejszych wydarzeń. Stabilizacja w polityce, jak i w sferach finansowych.

LIPIEC

Będzie to jeden z najgorszych miesięcy przyszłego roku. Układ Wielkiego Krzyża. Światu może grozić poważne niebezpieczeństwo. Chaos na giełdach. Kataklizmy przyrodnicze na dużą skalę. Wielkie mocarstwa przechodzić będą ciężki kryzys. Polska ma szansę wyjść szczęśliwie z ewentualnej opresji i zagrożenia.

SIERPIEŃ

Kolejny miesiąc, kto wie czy nie gorszy niż poprzedni, pod znakiem katastrof , klęsk żywiołowych i wojen. Wielki Krzyż z przepowiedni Nostradamusa. Ogromne zamieszanie na świecie, szczególnie w sferach gospodarczych. Polska znowu ma szansę przeżyć bez większego bólu gorączkę światową.

WRZESIEŃ

Niebezpiecznie będzie w połowie miesiąca. Kolejna seria katastrof przyrodniczych. Możliwy poważny konflikt militarny w zapalnym rejonie globu. Światowa recesja, marna koniunktura gospodarcza. Pochód fundamentalizmów, nacjonalizmu i konserwatyzmu.

PAŹDZIERNIK

Poważne zmiany w wielu krajach, szczególnie na łonie mocarstw światowych. Nowe porządki. Mobilizacja finansowa i gospodarcza. Wielkie odkrycia naukowe. Zmiany na łonie największych religii. Istnieją szanse na poprawę sytuacji międzynarodowej, szczególnie w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Chyba będzie to jeden z lepszych miesięcy dla świata, gdyż siły totalitarne i antydemokratyczne będą w odwrocie.

LISTOPAD

Czas fanatyków, szaleńców, fundamentalistów i dyktatorów. Upadki reżymów, ostre konflikty narodowościowe, ideologiczne i religijne. Zmiany polityczne w wielu krajach. Pod koniec miesiąca może dojść do wydarzeń w których będzie dużo nadziei, ale i zawodu, możliwe znaczne ofiary jakiegoś sporu militarnego

GRUDZIEŃ

Niebezpieczeństwo poważnych katastrof przyrodniczych, szczególnie trzęsień ziemi. Znowu niepokój na świecie w sferach politycznych i gospodarczych. Świat jak nigdy dotąd będzie debatował nad przyszłością klimatu, oraz zmian powstałych na skutek jego poważnych zaburzeń. Rosnąć będzie siła ekologów, oraz wszelkich ruchów związanych z dążeniem do poszukiwania harmonii na polu polityki, jak i duchowej sfery życia człowieka.